<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
13.03.2013 11:31:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXI/151/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 11:29:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXI/150/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 11:26:28 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LELIS NA ROK 2013 do artykułu Uchwała NR XXI/149/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 11:24:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXI/149/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 11:21:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXI/148/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 11:18:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXI/147/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 11:15:56 Piotr Parzych Dodany załącznik REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LELIS do artykułu Uchwała NR XXI/146/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 11:10:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXI/146/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 10:13:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXI/145/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 10:12:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała NR XXI/145/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 10:12:39 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXI/145/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 10:12:20 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXI/145/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 10:12:05 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXI/145/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 10:07:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXI/145/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 10:02:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała NR XXI/144/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 10:02:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXI/144/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 09:58:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXI/144/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r.
13.03.2013 09:54:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwały Kadencji VI
13.03.2013 09:53:30 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwały Kadencji VI
05.03.2013 22:25:23 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
05.03.2013 22:24:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
05.03.2013 08:29:40 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
05.03.2013 08:28:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
04.03.2013 16:51:29 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
04.03.2013 16:50:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
28.02.2013 13:47:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania do artykułu ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
28.02.2013 13:44:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
27.02.2013 13:52:26 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS
27.02.2013 13:51:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS
15.02.2013 13:40:14 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2012 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2012 R.
15.02.2013 13:39:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2012 R.
15.02.2013 12:47:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekrój A-A - projekt do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2013 12:47:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Rzut dachu - projekt do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2013 12:46:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Rzut poddasza nieużytkowanego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2013 12:46:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekrój A-A do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2013 12:45:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Rzut dachu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2013 12:45:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Rzut poddasza nieużytkowanego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2013 12:44:19 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2013 12:43:46 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2013 12:43:23 Piotr Parzych Usunięty załącznik Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli , ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2013 12:42:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli , ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2013 12:41:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:59:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:57:09 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:55:20 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:54:39 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:52:52 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT KONSTRUKCJI do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:50:40 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT ARCHITEKTURY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:47:30 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR - sanitarka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:46:51 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR - Instalacje elektryczne do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane