<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
09.11.2012 12:47:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Modyfikacja treści SIWZ do artykułu MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
09.11.2012 12:46:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
08.11.2012 15:34:29 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
08.11.2012 15:33:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
06.11.2012 17:29:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oswiadczenie_art_24_pkt_1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:28:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oswiadczenie_art_24 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:28:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Oswiadczenie_art_22 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:27:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz cenowy II postepowanie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:27:11 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:25:37 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:23:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.11.2012 19:26:02 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
05.11.2012 19:24:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
02.11.2012 14:21:47 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
02.11.2012 14:21:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
26.10.2012 13:02:38 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2012 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2012 R.
26.10.2012 13:01:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2012 R.
23.10.2012 23:27:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Oswiadczenie_art_24_pkt_1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.10.2012 23:26:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Oswiadczenie_art_24 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.10.2012 23:26:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Oswiadczenie_art_22 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.10.2012 23:24:50 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ CENOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.10.2012 23:24:04 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.10.2012 23:23:09 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.10.2012 23:21:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.10.2012 23:19:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
04.10.2012 15:41:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Ocena stanu i mozliwosci bez. uż. wyrobow zawierających azbest do artykułu ZAWIADOMIENIE
04.10.2012 15:39:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyrobach zawierajacych azbest do artykułu ZAWIADOMIENIE
04.10.2012 15:38:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
26.09.2012 10:41:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 10:37:55 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LELIS Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2013 ROK . do artykułu Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 10:18:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 10:15:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Podział Gminy Lelis na stałe obwody głosowania do artykułu Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 10:13:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 10:09:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do artykułu Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 10:09:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 10:08:49 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 10:08:31 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 10:08:12 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 09:28:42 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 09:27:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 09:23:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć WPF do artykułu Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 09:22:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
26.09.2012 09:17:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r.
21.09.2012 10:39:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS
17.09.2012 17:36:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwala Nr Os. 367.2012 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 września 2012 roku do artykułu Uchwala Nr Os. 367.2012
17.09.2012 17:36:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwala Nr Os. 367.2012
13.09.2012 15:00:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych do artykułu INFORMACJA
13.09.2012 14:59:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do artykułu INFORMACJA
13.09.2012 14:58:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis do artykułu INFORMACJA
13.09.2012 14:57:56 Piotr Parzych Usunięty załącznik Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych z artykułu INFORMACJA