<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
10.04.2013 15:20:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.04.2013 09:11:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania terenu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.04.2013 09:10:51 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.04.2013 09:10:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.04.2013 09:09:50 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA wybrane elementy wyposażenia obiektu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.04.2013 09:09:02 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.04.2013 09:08:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:30:33 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY WEWNTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:30:08 Piotr Parzych Dodany załącznik WYTYCZNE REMONTU POMIESZCZENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:29:48 Piotr Parzych Dodany załącznik TULEJA PRZEJCIOWA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:29:20 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁ UKŁADU RED. - POM. 2 5 3 4 OZNACZENIA NA ŚCIANIE BUDYNKU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:28:32 Piotr Parzych Dodany załącznik KOTŁOWNIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:28:11 Piotr Parzych Dodany załącznik AKSONOMETRIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:28:01 Piotr Parzych Dodany załącznik RZUT PARTERU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:22:19 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY Ośrodek Etnograficzny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:21:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót - Instalacja gazowa. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:20:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:16:36 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:14:28 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:13:52 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:13:31 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:12:39 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:12:32 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:12:00 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:11:53 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:11:06 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NASIADKACH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:10:37 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LELISIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2013 16:07:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
29.03.2013 12:37:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS
28.03.2013 12:42:09 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH
28.03.2013 12:41:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH
26.03.2013 13:59:29 Piotr Parzych Dodany załącznik PYTANIA I ODPOWIEDZI do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
26.03.2013 13:58:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
25.03.2013 13:15:17 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERT
25.03.2013 13:14:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERT
21.03.2013 11:26:38 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 11:25:40 Piotr Parzych Dodany załącznik SCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 11:25:14 Piotr Parzych Dodany załącznik SCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 11:24:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GOK-O w LELISIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NA OŚRODEK REHABILITACYJNY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 11:23:58 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 11:22:10 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 11:14:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana sposobu użyttkowania części budynku GOK-O w Lelisie, wraz z przebudową, na Ośrodek Rehabilitacyjny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 11:06:52 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 11:06:17 Piotr Parzych Dodany załącznik SCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 10:52:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania działki do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 10:44:37 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GOK-O W LELISIE, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ,NA OŚRODEK REHABILITACYJNY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 10:21:06 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.03.2013 10:19:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.03.2013 14:00:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
13.03.2013 11:32:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁY RADY GMINY LELIS