<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Data Redaktor Zmiana
16.07.2012 13:43:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Ogniewska Anna
16.07.2012 13:41:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Piersa Danuta
16.07.2012 13:39:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Przeradzki Andrzej
16.07.2012 13:37:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Puławska Maria
16.07.2012 13:35:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Smilgin-Kamińska Sylwia Jadwiga
16.07.2012 13:34:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Bogusława Parzych
16.07.2012 13:30:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Prusik Stefan
16.07.2012 13:28:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Pieńkosz Wanda
16.07.2012 13:26:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Marzena Tuszyńska Kubeł
16.07.2012 13:23:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Sęk Barbara
16.07.2012 13:20:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Czerkas Ewa
16.07.2012 13:07:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Wielczyk Urszula
16.07.2012 13:04:43 Piotr Parzych Edytowano artykuł Prusik Stefan
12.07.2012 12:31:39 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r
12.07.2012 12:30:57 Piotr Parzych Dodany załącznik ARKUSZ PLANOWANIA KRÓTKOTEMINOWEGO do artykułu Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r
12.07.2012 12:29:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r
12.07.2012 12:26:36 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 12:25:09 Piotr Parzych Dodany załącznik ARKUSZ PLANOWANIA KRÓTKOTERMINOWEGO do artykułu Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 12:23:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:56:45 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:56:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan Odnowy Miejscowości Gibałka do artykułu Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:53:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:50:51 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:50:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan Odnowy Miejscowości Płoszyce do artykułu Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:38:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:33:10 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:32:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan Odnowy Miejscowości Durlasy do artykułu Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:15:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:33:44 Piotr Parzych Dodany załącznik TREŚĆ UCHWAŁY do artykułu Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:31:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:27:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:10:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Podział Gminy Lelis na okręgi wyborcze do artykułu Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:08:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:02:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:00:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:58:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:58:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:57:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:57:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XVII/111/2012 do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:56:40 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:56:18 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:55:56 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:49:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:42:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do artykułu Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:42:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:41:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
11.07.2012 15:38:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik do artykułu Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
10.07.2012 14:36:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
10.07.2012 14:33:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
10.07.2012 14:21:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.