<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Data Redaktor Zmiana
09.03.2012 08:53:07 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 08:52:50 Piotr Parzych Dodany załącznik WYDATKI do artykułu Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 08:52:34 Piotr Parzych Dodany załącznik DOCHODY do artykułu Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 08:47:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 08:26:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 08:26:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 08:22:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
06.03.2012 13:25:49 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2011R do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2011R
06.03.2012 13:24:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2011R
28.02.2012 12:22:27 Piotr Parzych Edytowano artykuł Dane teleadresowe
10.02.2012 11:26:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
10.02.2012 11:23:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
10.02.2012 11:21:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
10.02.2012 11:09:11 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
10.02.2012 11:08:43 Piotr Parzych Usunięty załącznik WYDATKI z artykułu Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
10.02.2012 11:08:39 Piotr Parzych Dodany załącznik WYDATKI do artykułu Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
10.02.2012 11:07:45 Piotr Parzych Dodany załącznik WYDATKI do artykułu Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
10.02.2012 11:04:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
10.02.2012 11:00:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
10.02.2012 11:00:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
10.02.2012 10:58:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
30.01.2012 12:42:00 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA 30.01.2012 R. do artykułu INFORMACJA
30.01.2012 12:40:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
25.01.2012 08:25:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść zarządzenia Nr 4/2012 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 stycznia 2012 r.
25.01.2012 08:24:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 stycznia 2012 r.
24.01.2012 12:19:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest w Gminie Lelis do artykułu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Lelis na lata 2012 - 2032
24.01.2012 12:17:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Lelis na lata 2012 - 2032
23.01.2012 11:59:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwala Nr Os.22.2012 do artykułu Uchwała Nr Os.22.2012
23.01.2012 11:57:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.22.2012
23.01.2012 11:53:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.21.2012 do artykułu Uchwała Nr Os.21.2012
23.01.2012 11:51:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.21.2012
13.01.2012 14:47:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
13.01.2012 14:46:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wpis do rejestru dzilalnosci gospodarczej do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
13.01.2012 14:43:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
11.01.2012 12:48:07 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwały Kadencji VI
11.01.2012 09:26:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:22:47 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY LELIS NA LATA 2012 – 2015 do artykułu Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:22:16 Piotr Parzych Usunięty załącznik GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY LELIS NA LATA 2012 – 2015 z artykułu Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:21:59 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY LELIS NA LATA 2012 – 2015 do artykułu Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:21:34 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY LELIS NA LATA 2012 – 2015 do artykułu Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:19:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:15:04 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:14:55 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:11:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:08:05 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO PLNU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:06:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:05:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:05:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:05:11 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:04:52 Piotr Parzych Dodany załącznik WYDATKI do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.