<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
14.06.2013 15:10:14 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:09:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu zbiornika wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 353/3 w miejscowości Lelis. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:07:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:05:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do projektu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:04:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Zbiornik wyrównawczy do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:03:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt - instalacje elektryczne do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:01:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Branża technologiczno – instalacyjna. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 14:59:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Branża architektoniczno – konstrukcyjna. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 14:58:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania terenu. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 14:16:42 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 14:15:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 11:17:14 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
14.06.2013 11:16:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
07.06.2013 15:43:34 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
07.06.2013 15:43:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
06.06.2013 14:03:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
06.06.2013 14:02:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
05.06.2013 14:59:57 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego.
05.06.2013 14:59:45 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Lista kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego.
05.06.2013 14:59:35 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Informacja o wynikach naboru.
05.06.2013 14:59:23 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
05.06.2013 14:59:09 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Harmonogram zebrań wyborczych
05.06.2013 14:58:57 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
05.06.2013 14:58:44 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Informacja o wynikach naboru
05.06.2013 14:58:28 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Zawiadomienie
05.06.2013 14:37:39 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Wniosek o dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika
05.06.2013 14:37:19 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
05.06.2013 14:37:08 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
05.06.2013 14:36:53 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Informacja o wynikach naboru
05.06.2013 14:36:40 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Informacja o wynikach naboru
05.06.2013 14:36:24 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
05.06.2013 14:29:35 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Informacja o wynikach naboru
05.06.2013 14:29:21 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
05.06.2013 14:29:09 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Informacja o wynikach naboru
05.06.2013 14:28:56 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Informacja Wójta Gminy Lelis
05.06.2013 14:28:38 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2011 został przeniesiony artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
05.06.2013 14:28:18 Piotr Parzych Z kategorii 2005-2010 do kategorii 2011 został przeniesiony artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
05.06.2013 14:27:40 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Informacja Wójta Gminy Lelis
05.06.2013 14:19:28 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł I N F O R M A C J A
05.06.2013 14:19:13 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Informacja Wójta Gminy Lelis
05.06.2013 14:19:02 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Informacja Wójta Gminy Lelis
05.06.2013 14:18:50 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
05.06.2013 14:18:36 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
05.06.2013 14:18:25 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł I N F O R M A C J A
05.06.2013 14:18:14 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2005-2010 został przeniesiony artykuł O G ŁO S Z E N I E
05.06.2013 14:16:36 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2011 został przeniesiony artykuł I N F O R M A C J A
05.06.2013 14:16:23 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2011 został przeniesiony artykuł I N F O R M A C J A
05.06.2013 14:16:09 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2011 został przeniesiony artykuł O G Ł O S Z E N I E
05.06.2013 14:15:59 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2011 został przeniesiony artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
05.06.2013 14:15:49 Piotr Parzych Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii 2011 został przeniesiony artykuł INFORMACJA