<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
17.09.2013 15:35:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:30:54 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LELISIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:26:57 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:25:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.09.2013 12:47:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Program współpracy do artykułu INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
12.09.2013 12:46:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz do artykułu INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
12.09.2013 12:46:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
10.09.2013 14:13:17 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do artykułu INFORMACJA
10.09.2013 14:12:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych do artykułu INFORMACJA
10.09.2013 14:12:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświdczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis do artykułu INFORMACJA
10.09.2013 14:11:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych do artykułu INFORMACJA
10.09.2013 14:09:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311) do artykułu INFORMACJA
10.09.2013 14:08:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
05.09.2013 16:43:53 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI do artykułu INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI
05.09.2013 16:43:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI
26.08.2013 15:38:26 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE
26.08.2013 15:37:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
13.08.2013 15:16:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Danuta Barbara Bakuła
13.08.2013 15:15:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Danuta Barbara Bakuła
13.08.2013 15:13:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 - zmiana do artykułu Smilgin-Kamińska Sylwia Jadwiga
12.08.2013 09:06:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Program współpracy gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 sierpnia 2013 r.
12.08.2013 09:03:38 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 sierpnia 2013 r.
12.08.2013 09:02:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 sierpnia 2013 r.
30.07.2013 14:48:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty
30.07.2013 14:47:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty
30.07.2013 14:39:45 Piotr Parzych Edytowano artykuł Informacja o wyborze oferty
30.07.2013 14:38:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu Informacja o wyborze oferty
30.07.2013 14:35:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze oferty
23.07.2013 15:32:08 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE
23.07.2013 15:31:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
22.07.2013 14:53:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Kowalska Marzena
22.07.2013 14:53:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Kowalska Marzena
22.07.2013 14:51:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Bałon Celina
22.07.2013 14:50:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Górska Anna
22.07.2013 14:50:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Laska Urszula
22.07.2013 14:49:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Ogniewska Anna
22.07.2013 14:48:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Piersa Danuta
22.07.2013 14:48:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Przeradzki Andrzej
22.07.2013 14:47:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Puławska Maria
22.07.2013 14:46:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł Smilgin-Kamińska Sylwia Jadwiga
22.07.2013 14:45:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Smilgin-Kamińska Sylwia Jadwiga
22.07.2013 14:45:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Bogusława Parzych
22.07.2013 14:44:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Prusik Stefan
22.07.2013 14:43:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Pieńkosz Wanda
22.07.2013 14:42:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Marzena Tuszyńska Kubeł
22.07.2013 14:41:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Sęk Barbara
22.07.2013 14:41:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Czerkas Ewa
22.07.2013 14:38:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Wielczyk Urszula
22.07.2013 14:19:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Robert Jan Pianka
22.07.2013 14:18:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Krzysztof Murach