<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
05.06.2013 08:08:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2011 rok do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2011 rok
05.06.2013 08:07:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2011 rok do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2011 rok
05.06.2013 08:07:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2011 rok
04.06.2013 14:20:41 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
04.06.2013 14:18:28 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do artykułu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
04.06.2013 14:17:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
03.06.2013 12:33:34 Piotr Parzych Usunięto artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z kategorii Rozstrzygnięcia
03.06.2013 09:19:20 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu
03.06.2013 09:18:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
27.05.2013 13:54:20 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
27.05.2013 13:53:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
23.05.2013 15:34:41 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
23.05.2013 15:21:56 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
23.05.2013 15:15:49 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
23.05.2013 14:43:21 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Łęg Przedmiejski do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.05.2013 14:39:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.05.2013 14:37:27 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
23.05.2013 14:36:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
21.05.2013 12:43:50 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA wybrane elementy wyposażenia obiektu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.05.2013 12:43:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Zabawki - Opis techniczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.05.2013 12:42:41 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.05.2013 12:42:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Zagospodarowanie - Łęg Przedmiejski do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.05.2013 12:41:44 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.05.2013 12:40:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
20.05.2013 16:01:28 Piotr Parzych Edytowano artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej
20.05.2013 15:58:30 Piotr Parzych Edytowano artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej
20.05.2013 15:57:01 Piotr Parzych Edytowano artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej
20.05.2013 15:52:51 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA
20.05.2013 15:52:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
20.05.2013 15:51:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA
20.05.2013 15:50:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
17.05.2013 14:03:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Do wszystkich wykonawców - Informacja o zmianie SIWZ
17.05.2013 14:03:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu Do wszystkich wykonawców - Informacja o zmianie SIWZ
17.05.2013 14:02:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Do wszystkich wykonawców - Informacja o zmianie SIWZ
17.05.2013 14:01:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o zmianie SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.05.2013 14:01:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o zmianie SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2013 14:16:11 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
14.05.2013 13:56:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
09.05.2013 14:35:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXII/159/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:30:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik - uzasadnienie. do artykułu Uchwała NR XXII/158/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:29:18 Piotr Parzych Usunięty załącznik Załącznik - uzasadnienie. z artykułu Uchwała NR XXII/158/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:28:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik - uzasadnienie. do artykułu Uchwała NR XXII/158/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:26:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXII/158/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:23:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXII/157/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:19:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXII/156/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:16:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXII/155/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:13:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXII/154/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:05:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXII/153/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:05:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała NR XXII/153/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.
09.05.2013 14:05:15 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXII/153/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013 r.