<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
Data Redaktor Zmiana
07.01.2013 12:10:46 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2013 – ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.01.2013 12:10:28 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.01.2013 11:56:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.01.2013 11:44:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 Gminy Lelis do artykułu Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.01.2013 11:44:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.01.2013 11:44:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.01.2013 11:02:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
02.01.2013 15:30:31 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
02.01.2013 15:28:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
29.12.2012 15:36:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
29.12.2012 08:43:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
27.12.2012 08:38:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.477.2012 do artykułu Uchwała Nr Os.477.2012
27.12.2012 08:38:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.477.2012
27.12.2012 08:33:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwala Nr Os.478.2012 do artykułu Uchwala Nr Os.478.2012
27.12.2012 08:32:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwala Nr Os.478.2012
21.12.2012 10:18:08 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
21.12.2012 10:14:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
21.12.2012 10:14:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
18.12.2012 19:05:54 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
18.12.2012 19:05:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
18.12.2012 19:02:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
11.12.2012 14:56:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Załączniki do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
11.12.2012 14:55:48 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
11.12.2012 14:52:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
10.12.2012 20:04:46 Piotr Parzych Dodany załącznik TREŚĆ ZAPYTAŃ DO SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI. do artykułu TREŚĆ ZAPYTAŃ DO SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.
10.12.2012 20:03:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł TREŚĆ ZAPYTAŃ DO SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.
05.12.2012 15:30:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:29:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 7 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:29:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 6. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:29:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 5 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:29:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 4 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:28:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 3 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:28:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:28:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:27:44 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:27:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Dostawa energii elektrycznej do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:25:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
04.12.2012 10:24:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi II postępowanie. do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
04.12.2012 10:24:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
20.11.2012 10:13:46 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
20.11.2012 10:12:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
20.11.2012 10:04:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:58:14 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art.8 pkt.6 USTAWY do artykułu Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:58:00 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY do artykułu Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:57:39 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art.8 pkt 2 USTAWY do artykułu Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:57:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:52:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lelis udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w k Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:52:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lelis udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogo Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:51:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:45:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 do artykułu Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.