<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
03.12.2013 09:29:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Oferta do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM
03.12.2013 09:29:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM
03.12.2013 09:28:50 Piotr Parzych Usunięty załącznik Informacja z artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM
03.12.2013 09:28:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM
03.12.2013 09:28:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM
29.11.2013 15:49:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu OBWIESZCZENIE
29.11.2013 15:49:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
26.11.2013 11:21:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVI/190/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 6 listopada 2013 r.
26.11.2013 11:16:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXV/189/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 11:14:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXV/188/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 10:03:17 Piotr Parzych Edytowano artykuł Wykaz przedsiębiorców
26.11.2013 09:53:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXV/187/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:50:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie do artykułu Uchwała NR XXV/186/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:50:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie do artykułu Uchwała NR XXV/186/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:36:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXV/186/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:31:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXV/185/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:27:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXV/184/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:21:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów/wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała NR XXV/184/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:14:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała NR XXV/184/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:13:48 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXV/184/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:13:27 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXV/184/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:13:02 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXV/184/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
26.11.2013 09:04:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXV/184/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
25.11.2013 14:03:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
25.11.2013 14:02:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
25.11.2013 08:16:22 Piotr Parzych Edytowano artykuł Wykaz przedsiębiorców
25.11.2013 08:14:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Wykaz przedsiębiorców
20.11.2013 12:41:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do artykułu Uchwała NR XXV/183/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
20.11.2013 12:41:13 Piotr Parzych Usunięty załącznik Obiaśnienia z artykułu Uchwała NR XXV/183/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
20.11.2013 12:41:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Obiaśnienia do artykułu Uchwała NR XXV/183/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
20.11.2013 12:40:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXV/183/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
20.11.2013 12:36:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXV/183/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013 r.
19.11.2013 22:17:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja - pytania i odpowiedzi. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.11.2013 22:16:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja - pytania i odpowiedzi. do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
19.11.2013 22:14:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
15.11.2013 07:58:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej do artykułu Rejestr działalności regulowanej
14.11.2013 15:15:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 8* do SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:14:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:13:03 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:12:35 Piotr Parzych Dodany załącznik UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:12:02 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:11:37 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:10:46 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ CENOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:10:30 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:10:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:09:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:03:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 14:59:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
12.11.2013 15:04:32 Piotr Parzych Z kategorii Ochrona Środowiska do kategorii Rejestr dział. reg. został przeniesiony artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
12.11.2013 15:03:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej do artykułu Rejestr działalności regulowanej