<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Data Redaktor Zmiana
10.07.2013 11:22:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/169/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:18:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/168/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:14:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/167/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:11:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/166/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:08:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/165/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:06:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:06:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:05:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:05:16 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:04:59 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:00:26 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:59:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:51:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 Gminy Lelis do artykułu Uchwała NR XXIII/163/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:51:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała NR XXIII/163/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:50:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXIII/163/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:47:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/163/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:44:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/162/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:41:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/161/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:38:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/160/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
03.07.2013 14:13:45 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 czerwca 2013 r.
01.07.2013 13:59:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 czerwca 2013 r.
01.07.2013 09:37:50 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
01.07.2013 09:37:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
20.06.2013 15:02:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
20.06.2013 15:00:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do artykułu Wszyscy uczestnicy postępowania
20.06.2013 14:58:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Wszyscy uczestnicy postępowania
20.06.2013 14:53:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Gontarzewska Halina
20.06.2013 14:51:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Jan Mrozek
20.06.2013 14:47:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Subda Stanisław
20.06.2013 14:44:56 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
20.06.2013 14:44:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
19.06.2013 14:22:22 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH
19.06.2013 14:21:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH
19.06.2013 13:29:41 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu Do wszystkich wykonawców - Informacja o zmianie SIWZ
19.06.2013 13:26:54 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SUW do artykułu Do wszystkich wykonawców - Informacja o zmianie SIWZ
19.06.2013 13:25:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Do wszystkich wykonawców - Informacja o zmianie SIWZ
14.06.2013 16:08:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:10:14 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:09:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu zbiornika wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 353/3 w miejscowości Lelis. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:07:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:05:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do projektu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:04:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Zbiornik wyrównawczy do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:03:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt - instalacje elektryczne do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 15:01:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Branża technologiczno – instalacyjna. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 14:59:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Branża architektoniczno – konstrukcyjna. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 14:58:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania terenu. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 14:16:42 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 14:15:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.06.2013 11:17:14 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
14.06.2013 11:16:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY