<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
17.01.2014 09:53:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/196/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:50:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/195/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:43:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:42:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:42:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:42:13 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:41:57 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:41:42 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:33:29 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:33:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:28:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała NR XXVII/193/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:28:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXVII/193/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:25:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/193/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:53:21 Piotr Parzych Usunięty załącznik UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 z artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:52:30 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:51:17 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2014 do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:50:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:50:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:50:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:49:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:49:36 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:49:21 Piotr Parzych Dodany załącznik PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014 - ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:49:04 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014 do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:48:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2014 – ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:48:21 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:34:34 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:33:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:28:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała NR XXVII/191/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:28:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXVII/191/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 15:24:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/191/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
16.01.2014 14:10:30 Piotr Parzych Edytowano artykuł INFORMACJA
16.01.2014 14:06:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
16.01.2014 13:45:38 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 stycznia 2014 r.
16.01.2014 13:44:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 stycznia 2014 r.
16.01.2014 13:39:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu INFORMACJA
16.01.2014 13:38:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA
16.01.2014 13:38:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
31.12.2013 10:48:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej do artykułu Rejestr działalności regulowanej
31.12.2013 10:48:44 Piotr Parzych Usunięty załącznik Informacja z artykułu Rejestr działalności regulowanej
31.12.2013 10:48:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu Rejestr działalności regulowanej
31.12.2013 10:47:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Rejestr działalności regulowanej
20.12.2013 11:14:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.537.2013 do artykułu Uchwała Nr Os.537.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 roku
20.12.2013 11:14:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.537.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 roku
20.12.2013 11:13:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.536.2013 do artykułu Uchwała Nr Os.536.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 roku
20.12.2013 11:12:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.536.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 roku
20.12.2013 11:06:27 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2013 Wójta Gminy Lelis do artykułu ZARZĄDZENIE NR 120.6.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 17 grudnia 2013 r.
20.12.2013 11:05:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 120.6.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 17 grudnia 2013 r.
16.12.2013 11:17:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Wynik - rozstrzygnięcie przetargu do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM
16.12.2013 11:14:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie o wyniku przetargu do artykułu OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
16.12.2013 11:13:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU