<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Data Redaktor Zmiana
25.09.2013 09:53:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały nr XXIV/179/2013 do artykułu Uchwała NR XXIV/179/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:52:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/179/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:24:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały nr XXIV/178/2013 do artykułu Uchwała NR XXIV/178/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:19:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/178/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:15:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIV/177/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:15:13 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LELIS Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK . do artykułu Uchwała NR XXIV/177/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:14:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/177/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:11:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:10:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:10:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:10:13 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:09:56 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:09:35 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:08:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:01:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 Gminy Lelis do artykułu Uchwała NR XXIV/175/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:01:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała NR XXIV/175/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:01:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXIV/175/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 08:58:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/175/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
17.09.2013 15:39:45 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:39:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:39:15 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:39:00 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OBIERWI do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:35:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:30:54 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LELISIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:26:57 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:25:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.09.2013 12:47:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Program współpracy do artykułu INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
12.09.2013 12:46:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz do artykułu INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
12.09.2013 12:46:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
10.09.2013 14:13:17 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do artykułu INFORMACJA
10.09.2013 14:12:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych do artykułu INFORMACJA
10.09.2013 14:12:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświdczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis do artykułu INFORMACJA
10.09.2013 14:11:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych do artykułu INFORMACJA
10.09.2013 14:09:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311) do artykułu INFORMACJA
10.09.2013 14:08:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
05.09.2013 16:43:53 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI do artykułu INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI
05.09.2013 16:43:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI
26.08.2013 15:38:26 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE
26.08.2013 15:37:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
13.08.2013 15:16:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Danuta Barbara Bakuła
13.08.2013 15:15:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Danuta Barbara Bakuła
13.08.2013 15:13:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 - zmiana do artykułu Smilgin-Kamińska Sylwia Jadwiga
12.08.2013 09:06:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Program współpracy gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 sierpnia 2013 r.
12.08.2013 09:03:38 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 sierpnia 2013 r.
12.08.2013 09:02:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 sierpnia 2013 r.
30.07.2013 14:48:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty
30.07.2013 14:47:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty
30.07.2013 14:39:45 Piotr Parzych Edytowano artykuł Informacja o wyborze oferty
30.07.2013 14:38:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu Informacja o wyborze oferty
30.07.2013 14:35:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze oferty