<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Data Redaktor Zmiana
07.05.2013 15:37:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania terenu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.05.2013 15:36:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania terenu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.05.2013 15:35:45 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.05.2013 15:35:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.05.2013 15:31:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacją sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.05.2013 15:29:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.05.2013 15:22:20 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 maja 2013 r.
07.05.2013 15:19:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 maja 2013 r.
07.05.2013 15:19:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 maja 2013 r.
07.05.2013 15:18:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.20.2013 Wójta Gminy Lelis z dnia 6 maja 2013 r. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 maja 2013 r.
07.05.2013 15:17:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 maja 2013 r.
29.04.2013 12:03:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
29.04.2013 12:03:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
26.04.2013 15:13:30 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
26.04.2013 15:13:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
26.04.2013 12:51:03 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do artykułu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
26.04.2013 12:50:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
26.04.2013 12:38:34 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
26.04.2013 12:37:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
24.04.2013 16:07:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Rysunek do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:07:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Rysunek do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:07:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Rysunek do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:07:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Rysunek do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:06:36 Piotr Parzych Dodany załącznik DOKUMENTACJA PROJEKTOWA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:05:49 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:04:52 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:04:24 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:03:42 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:03:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:03:33 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:03:21 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:03:16 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 16:03:11 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 15:59:32 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 15:59:27 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 15:59:22 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 15:59:15 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 15:58:59 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 15:58:25 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 15:56:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.04.2013 15:36:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
24.04.2013 15:34:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykonanie budżetu do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2013 ROKU
24.04.2013 15:32:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2013 ROKU
23.04.2013 09:32:28 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE do artykułu ZARZĄDZENIE NR 17/2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2013 roku
23.04.2013 09:31:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 17/2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2013 roku
17.04.2013 11:00:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Szafarnia - Projekt zagospodarowania terenu. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.04.2013 11:00:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Szafarnia - Projekt zagospodarowania terenu. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.04.2013 13:56:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty. do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.
11.04.2013 13:55:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.
10.04.2013 16:34:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Łęg Starościński (dokumentacja *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane