<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
28.03.2012 12:52:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 12:45:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.03.2012 16:45:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
27.03.2012 16:44:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.03.2012 15:10:34 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
23.03.2012 15:10:07 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
23.03.2012 15:06:50 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
23.03.2012 15:06:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
21.03.2012 10:49:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Podatek od środków transportowych. do artykułu INFORMACJA
21.03.2012 10:48:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
21.03.2012 10:41:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r. do artykułu INFORMACJA
21.03.2012 10:40:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
14.03.2012 16:50:37 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:50:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Szwendrowy Most - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:48:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Obierwia - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:47:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Dąbrówka - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:46:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Białobiel – Łęg Przedmiejski - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:42:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:26:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Siemnocha - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:25:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Łęg Przedmiejski - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:23:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Gąski - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:18:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Długi Kąt - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:14:08 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:12:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.03.2012 16:42:39 Piotr Parzych Dodany załącznik OPS Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:42:23 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:42:08 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Białobiel do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:41:47 Piotr Parzych Dodany załącznik ZASiP w Lelisie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:41:32 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Olszewka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:41:13 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Nasiadki do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:40:53 Piotr Parzych Dodany załącznik ZS Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:40:38 Piotr Parzych Dodany załącznik GBP Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:40:26 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Łęg Starościński do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:40:13 Piotr Parzych Dodany załącznik GOK-O Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:39:54 Piotr Parzych Dodany załącznik ZS Łęg Przedmiejski do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:39:40 Piotr Parzych Dodany załącznik ZS - Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:39:30 Piotr Parzych Dodany załącznik UG - Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:39:17 Piotr Parzych Dodany załącznik UMOWA - wzór do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:38:46 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:36:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
09.03.2012 14:14:56 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LELIS do artykułu Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 14:14:20 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LELIS do artykułu Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 14:11:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 14:08:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 14:04:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 12:44:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 12:41:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 12:38:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 12:30:27 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
09.03.2012 12:29:33 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.