<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
10.03.2014 11:03:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Wodociąg i kanalizacja Siemnocha - Białobiel - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
10.03.2014 10:58:02 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
10.03.2014 10:57:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:52:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Budowa zjazdów na ulicę Fiołkową i Magnolii w Łęgu Przedmiejskim do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:50:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:47:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Łęg Przedmiejski ul . Błękitna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:44:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Łęg Przedmiejski kol. Księży Las do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:42:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Łęg Przedmiejski ul. Różana do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:41:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Szafarczyska do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:39:51 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:38:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:34:43 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ - WYJAŚNIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:34:28 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ - WYJAŚNIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.03.2014 15:33:10 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ - WYJAŚNIENIA do artykułu WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
07.03.2014 15:32:50 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ - WYJAŚNIENIA do artykułu WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
07.03.2014 15:32:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
06.03.2014 15:33:46 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
06.03.2014 15:31:40 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
06.03.2014 15:30:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
06.03.2014 11:35:49 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.03.2014 11:35:03 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
06.03.2014 11:34:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
06.03.2014 09:48:31 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R.
06.03.2014 09:48:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R.
06.03.2014 09:46:18 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R.
06.03.2014 09:45:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R.
05.03.2014 12:06:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.03.2014 12:06:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu SP Olszewka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.03.2014 12:06:14 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.03.2014 12:05:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.03.2014 10:58:55 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.03.2014 10:58:43 Piotr Parzych Dodany załącznik OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.03.2014 10:58:07 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.03.2014 10:57:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:31:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys ofertowy - Gnaty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:31:17 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT - Gnaty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:31:02 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:29:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys ofertowy - Gnaty do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:28:32 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT - Gnaty do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:26:31 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:25:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:06:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:05:28 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:05:21 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:05:13 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:42 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:38 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:16 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 10:28:17 Piotr Parzych Usunięty załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane