<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
14.11.2013 15:11:37 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:10:46 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ CENOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:10:30 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:10:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:09:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 15:03:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.11.2013 14:59:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
12.11.2013 15:04:32 Piotr Parzych Z kategorii Ochrona Środowiska do kategorii Rejestr dział. reg. został przeniesiony artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
12.11.2013 15:03:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej do artykułu Rejestr działalności regulowanej
12.11.2013 15:02:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Rejestr działalności regulowanej
12.11.2013 14:55:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o opłacie produktowej. do artykułu OPŁATA PRODUKTOWA
12.11.2013 14:55:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OPŁATA PRODUKTOWA
31.10.2013 13:44:13 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2013 ROKU
31.10.2013 13:43:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2013 ROKU
21.10.2013 13:54:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
18.10.2013 22:36:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
18.10.2013 22:36:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
03.10.2013 14:35:26 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
03.10.2013 14:33:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
25.09.2013 10:20:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/182/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 10:16:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/181/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 10:10:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/180/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:53:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały nr XXIV/179/2013 do artykułu Uchwała NR XXIV/179/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:52:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/179/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:24:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały nr XXIV/178/2013 do artykułu Uchwała NR XXIV/178/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:19:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/178/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:15:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIV/177/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:15:13 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LELIS Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK . do artykułu Uchwała NR XXIV/177/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:14:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/177/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:11:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:10:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:10:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:10:13 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:09:56 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:09:35 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:08:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/176/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:01:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 Gminy Lelis do artykułu Uchwała NR XXIV/175/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:01:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała NR XXIV/175/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 09:01:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXIV/175/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
25.09.2013 08:58:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIV/175/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013 r.
17.09.2013 15:39:45 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:39:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:39:15 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:39:00 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OBIERWI do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:35:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:30:54 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LELISIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:26:57 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2013 15:25:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.09.2013 12:47:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Program współpracy do artykułu INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
12.09.2013 12:46:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz do artykułu INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI