<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
16.05.2012 22:29:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.05.2012 08:46:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek do artykułu INFORMACJA
09.05.2012 08:45:55 Piotr Parzych Usunięty załącznik Wniosek z artykułu INFORMACJA
09.05.2012 08:44:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek do artykułu INFORMACJA
09.05.2012 08:22:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
08.05.2012 11:57:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
08.05.2012 11:57:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
08.05.2012 11:57:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
08.05.2012 08:51:43 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE ROZTRZYGNIĘCIA do artykułu Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:50:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:47:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:38:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:34:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:34:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:34:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:33:39 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:33:20 Piotr Parzych Dodany załącznik WYDATKI do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:33:04 Piotr Parzych Dodany załącznik DOCHODY do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:27:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
07.05.2012 14:46:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do artykułu Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
07.05.2012 14:46:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
07.05.2012 14:41:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
07.05.2012 10:22:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
07.05.2012 10:20:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
29.04.2012 18:17:42 Piotr Parzych Edytowano artykuł
29.04.2012 18:17:18 Piotr Parzych Edytowano artykuł
29.04.2012 18:14:45 Piotr Parzych Edytowano artykuł
28.04.2012 12:01:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedz_na_zapytania 2 do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - odpowiedzi na zapytania.
26.04.2012 15:40:08 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU
26.04.2012 15:40:01 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU
26.04.2012 15:39:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU
26.04.2012 15:38:09 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2011R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2011R.
26.04.2012 15:37:44 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2011R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2011R.
26.04.2012 15:37:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2011R.
23.04.2012 21:22:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedz_na_zapytania do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - odpowiedzi na zapytania.
23.04.2012 21:21:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - odpowiedzi na zapytania.
23.04.2012 21:16:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Leg_Staroscinski_-Plac_zabaw_Przedmiar do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.04.2012 14:15:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
17.04.2012 14:14:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
17.04.2012 14:13:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
17.04.2012 14:12:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
16.04.2012 22:19:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Elektryka - PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.04.2012 22:18:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Elektryka - Opis techniczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.04.2012 22:17:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Elektryka Plan instalacji do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.04.2012 22:16:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Elektryka Specyfikacja Techniczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.04.2012 22:15:55 Piotr Parzych Dodany załącznik BIEŻNIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.04.2012 22:15:19 Piotr Parzych Dodany załącznik BOISKO_KOSZYKÓWKA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.04.2012 22:14:59 Piotr Parzych Dodany załącznik BOISKO_P_RĘCZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.04.2012 22:14:21 Piotr Parzych Dodany załącznik BOISKO_SIATKÓWKA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.04.2012 22:13:47 Piotr Parzych Dodany załącznik BOISKO_TENIS do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane