<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Data Redaktor Zmiana
27.02.2014 09:59:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do artykułu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
27.02.2014 09:59:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
25.02.2014 16:01:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały NR XXVIII/206/2014 do artykułu Uchwała NR XXVIII/206/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 16:00:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/206/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:58:27 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LELIS do artykułu Uchwała NR XXVIII/205/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:57:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/205/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:54:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/204/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:52:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/203/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:40:27 Piotr Parzych Dodany załącznik WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020 do artykułu Uchwała NR XXVIII/202/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:37:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/202/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:35:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/201/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:31:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/200/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:23:34 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXVIII/198/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 13:44:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/199/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 13:38:30 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA
25.02.2014 13:38:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
24.02.2014 17:55:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:53:57 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.13) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:53:02 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.12) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:51:01 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.11) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:45:48 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.10) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:41:55 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.9) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:35:44 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.8) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:35:12 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.7) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:32:05 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.6) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:25:15 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.5) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:16:03 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.4) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:08:01 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.3) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:05:39 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.2) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:04:52 Piotr Parzych Usunięty załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.3) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:01:40 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.3) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:59:23 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.2) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:47:46 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:42:55 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.1) (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:35:04 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA SANITARNA - GAZOCIĄG (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:33:28 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA SANITARNA - WODOCIĄG (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:29:18 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA MOSTOWA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:25:23 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA ELEKTRYCZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:19:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Stala organizacja ruchu - WERSJA CYFROWA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:15:51 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS GAZOCIĄG (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:15:37 Piotr Parzych Usunięty załącznik KOSZTORYS GAZOCIĄG z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:15:30 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS GAZOCIĄG do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:15:01 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS WODOCIĄG (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:14:21 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYSY DROGI (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:13:37 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYSY OŚWIETLENIE (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:12:54 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYSY PRZEPUST (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:09:14 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:04:26 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 16:03:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.02.2014 09:35:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do artykułu Uchwała NR XXVIII/198/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.