<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
21.02.2014 09:35:18 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXVIII/198/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
21.02.2014 09:35:03 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXVIII/198/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
21.02.2014 09:34:47 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXVIII/198/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
21.02.2014 09:28:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/198/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
21.02.2014 09:18:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2017 Gminy Lelis do artykułu Uchwała NR XXVIII/197/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
21.02.2014 09:17:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała NR XXVIII/197/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
21.02.2014 09:17:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXVIII/197/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
21.02.2014 09:05:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/197/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
19.02.2014 13:24:48 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2014 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 13 lutego 2014 r.
19.02.2014 13:24:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 13 lutego 2014 r.
18.02.2014 13:45:20 Piotr Parzych Dodany załącznik AKTUALIZACJA - SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2014 15:02:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.02.2014 15:01:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
11.02.2014 17:25:00 Piotr Parzych Edytowano artykuł INFORMACJA
11.02.2014 17:23:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
11.02.2014 14:47:08 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2014 14:46:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2014 14:45:26 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2014 14:44:59 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2014 14:43:51 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2014 14:01:28 Piotr Parzych Dodany załącznik SIEĆ WODOCIĄGOWA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2014 13:59:59 Piotr Parzych Dodany załącznik INSTALACJE SANITARNE - NAWADNIENIE BOISKA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2014 13:58:52 Piotr Parzych Dodany załącznik INSTALACJE ELEKTRYCZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2014 13:55:34 Piotr Parzych Dodany załącznik BRANŻA - ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2014 13:34:32 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2014 13:33:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
06.02.2014 10:26:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie 0050.4.2014 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 lutego 2014 r.
06.02.2014 10:25:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 lutego 2014 r.
04.02.2014 10:22:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.63.2014 do artykułu Uchwała Nr Os.63.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 roku
04.02.2014 10:22:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.63.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 roku
04.02.2014 10:19:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.62.2014 do artykułu Uchwała Nr Os.62.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 roku
04.02.2014 10:17:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.62.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 roku
03.02.2014 08:53:29 Piotr Parzych Edytowano artykuł Dane teleadresowe
20.01.2014 10:13:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.2.2014 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 stycznia 2014 r.
20.01.2014 10:12:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 stycznia 2014 r.
17.01.2014 10:08:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała budżetowa na rok 2014 do artykułu Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 10:07:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:53:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/196/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:50:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/195/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:43:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:42:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:42:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:42:13 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:41:57 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:41:42 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:33:29 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:33:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/194/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:28:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała NR XXVII/193/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:28:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXVII/193/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.01.2014 09:25:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVII/193/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.