<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
25.04.2014 14:56:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 14:55:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 14:51:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 14:49:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 12:37:32 Piotr Parzych Edytowano artykuł
25.04.2014 12:35:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
24.04.2014 11:45:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/228/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:43:26 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE ROZTRZYGNIĘCIA do artykułu Uchwała NR XXIX/227/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:39:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/227/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:37:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:37:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:36:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:36:27 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:36:09 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:35:39 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:31:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2017 Gminy Lelis do artykułu Uchwała NR XXIX/225/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:28:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:24:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXIX/225/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:23:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/225/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:20:48 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIX/223/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:20:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/224/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:18:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/223/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:16:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIX/221/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:15:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/222/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:13:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/221/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:12:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/220/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:09:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/219/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 10:01:23 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIX/218/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 10:00:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/218/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 09:58:38 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIX/215/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 09:58:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/217/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 09:56:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/216/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 09:53:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/215/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 09:51:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/214/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 09:49:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/213/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 09:46:46 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIX/212/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 09:46:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/212/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 09:44:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/211/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 09:41:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/210/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
23.04.2014 15:26:39 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
23.04.2014 15:25:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
18.04.2014 15:19:34 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
18.04.2014 15:18:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
17.04.2014 15:05:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 kwietnia 2014 r.
17.04.2014 15:02:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 kwietnia 2014 r.
17.04.2014 09:48:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/209/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
17.04.2014 09:45:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/208/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
17.04.2014 08:54:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/207/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
11.04.2014 15:33:54 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
11.04.2014 15:33:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY