<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
14.05.2014 18:29:36 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:26:39 Piotr Parzych Dodany załącznik LELIS - PB wodocią do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:21:22 Piotr Parzych Dodany załącznik SST - PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W LELISIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:18:54 Piotr Parzych Dodany załącznik LELIS - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:16:44 Piotr Parzych Dodany załącznik LELIS - PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ul. Wesołej w Lelisie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:11:46 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY (wodociąg) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:11:10 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:10:42 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - kosztorys ofertowy do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:07:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy ul. Róanej i ul. Fiołkowej w miejscowosci Białobiel wraz z uzupełnieniem brakujacej infrastruktury wodociagowej ( ul. Różana i ul. Spokojna). do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:02:28 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - Projekt Budowlany do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 17:58:36 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - Projekt Stałej Organizacji Ruchu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 17:54:35 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - Dokumentacja projektowa - sanitarna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 17:51:25 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - Dokumentacja projektowa - drogowa, sanitarna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 17:44:55 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 17:43:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.05.2014 13:46:31 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
13.05.2014 13:45:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
13.05.2014 13:27:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
13.05.2014 13:26:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
09.05.2014 22:13:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 09 maja 2014 r.
09.05.2014 14:01:16 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.05.2014 14:00:39 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.05.2014 13:59:18 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.05.2014 13:58:20 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.05.2014 12:54:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.05.2014 13:13:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
07.05.2014 13:13:25 Piotr Parzych Dodany załącznik UJEDNOLICONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
07.05.2014 13:11:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
07.05.2014 13:09:57 Piotr Parzych Dodany załącznik UJEDNOLICONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
07.05.2014 13:08:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
05.05.2014 14:41:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.05.2014 14:41:03 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.05.2014 14:40:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.05.2014 12:38:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.24.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 maja 2014 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 maja 2014 r.
05.05.2014 12:36:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 maja 2014 r.
05.05.2014 09:18:16 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu OBWIESZCZENIE – 29.04.2014 r.
05.05.2014 09:17:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE – 29.04.2014 r.
28.04.2014 14:32:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z wykonania budżetu Gminy Lelis na koniec I kwartału 2014 roku do artykułu INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2014 ROKU
28.04.2014 14:31:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2014 ROKU
28.04.2014 12:28:40 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
28.04.2014 12:28:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
28.04.2014 09:32:45 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
28.04.2014 09:32:12 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi. do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
28.04.2014 09:31:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
25.04.2014 14:56:41 Piotr Parzych Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 kwietnia 2014 r. z kategorii Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
25.04.2014 14:56:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 14:55:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 14:51:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 14:49:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 12:37:32 Piotr Parzych Edytowano artykuł