<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
16.07.2012 13:07:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Wielczyk Urszula
16.07.2012 13:04:43 Piotr Parzych Edytowano artykuł Prusik Stefan
12.07.2012 12:31:39 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r
12.07.2012 12:30:57 Piotr Parzych Dodany załącznik ARKUSZ PLANOWANIA KRÓTKOTEMINOWEGO do artykułu Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r
12.07.2012 12:29:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r
12.07.2012 12:26:36 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 12:25:09 Piotr Parzych Dodany załącznik ARKUSZ PLANOWANIA KRÓTKOTERMINOWEGO do artykułu Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 12:23:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:56:45 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:56:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan Odnowy Miejscowości Gibałka do artykułu Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:53:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:50:51 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:50:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan Odnowy Miejscowości Płoszyce do artykułu Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:38:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:33:10 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:32:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan Odnowy Miejscowości Durlasy do artykułu Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 11:15:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:33:44 Piotr Parzych Dodany załącznik TREŚĆ UCHWAŁY do artykułu Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:31:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:27:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:10:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Podział Gminy Lelis na okręgi wyborcze do artykułu Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:08:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:02:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 10:00:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:58:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:58:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:57:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:57:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XVII/111/2012 do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:56:40 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:56:18 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:55:56 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:49:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:42:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do artykułu Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:42:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
12.07.2012 09:41:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
11.07.2012 15:38:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik do artykułu Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
10.07.2012 14:36:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
10.07.2012 14:33:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
10.07.2012 14:21:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
10.07.2012 13:23:56 Piotr Parzych Usunięto artykuł Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r. z kategorii Uchwały 2012
10.07.2012 13:19:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
10.07.2012 11:05:10 Piotr Parzych Usunięto artykuł Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r. z kategorii Uchwały 2012
09.07.2012 12:06:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Planu Odnowy Miejscowości Durlasy do artykułu
09.07.2012 12:03:01 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ do artykułu
09.07.2012 12:01:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
05.07.2012 15:13:58 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - tekst jednolity z dn. 5 lipca 2012 r. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.07.2012 15:12:45 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.07.2012 15:09:44 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP LELIS” do artykułu WYJAŚNIENIE ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
05.07.2012 15:09:23 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do artykułu WYJAŚNIENIE ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
05.07.2012 15:07:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIE ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA