<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
26.06.2017 12:56:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do zarządzenia nr 0050.21.2017 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2017 r.
26.06.2017 12:55:23 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2017 r. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2017 r.
26.06.2017 12:55:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2017 r.
23.06.2017 14:11:54 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu OBWIESZCZENIE
23.06.2017 14:11:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
21.06.2017 10:05:06 Piotr Parzych Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE - XXV SESJA RADY GMINY LELIS
21.06.2017 10:04:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - XXV SESJA RADY GMINY LELIS
21.06.2017 09:57:39 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
20.06.2017 16:13:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW
20.06.2017 15:49:30 Piotr Parzych Dodany załącznik REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LELIS do artykułu REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LELIS
20.06.2017 15:49:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LELIS
20.06.2017 15:34:49 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY LELIS 2006-2014 do artykułu PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY LELIS
20.06.2017 15:33:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY LELIS
20.06.2017 14:12:16 Piotr Parzych Dodany załącznik ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY LELIS – za 2016 ROK do artykułu ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
20.06.2017 14:10:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
20.06.2017 14:08:48 Piotr Parzych Dodany załącznik ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY LELIS – za 2015 ROK do artykułu ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
20.06.2017 14:06:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
20.06.2017 14:05:49 Piotr Parzych Dodany załącznik ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY LELIS – za 2014 ROK do artykułu ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
20.06.2017 14:04:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
20.06.2017 13:58:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami do artykułu SPRAWOZDANIE
20.06.2017 13:58:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE
20.06.2017 13:56:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł GOSPODARKA ODPADAMI
19.06.2017 15:36:45 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA
19.06.2017 15:36:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
19.06.2017 15:30:46 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu OBWIESZCZENIE
19.06.2017 15:30:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
19.06.2017 10:17:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek na dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych. do artykułu DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
19.06.2017 10:16:45 Piotr Parzych Usunięty załącznik Wniosek dofinansowanie kosztow ksztalcenia z artykułu DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
19.06.2017 10:15:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym do artykułu DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
19.06.2017 10:14:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gosp. do artykułu DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
19.06.2017 10:13:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu z pomocy de minimis do artykułu DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
19.06.2017 10:12:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis do artykułu DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
19.06.2017 10:12:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych prac. do artykułu DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
19.06.2017 10:12:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz informacji do artykułu DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
19.06.2017 10:11:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek dofinansowanie kosztow ksztalcenia do artykułu DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
19.06.2017 10:11:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
19.06.2017 09:55:34 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu OBWIESZCZENIE
19.06.2017 09:55:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
19.06.2017 08:51:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Lista kandydatów spełniających wymagania formalne do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
14.06.2017 15:30:48 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu OBWIESZCZENIE
14.06.2017 15:30:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
14.06.2017 15:20:31 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIA
14.06.2017 15:20:02 Piotr Parzych Edytowano artykuł OBWIESZCZENIA
14.06.2017 15:19:28 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIA
14.06.2017 15:18:01 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE
14.06.2017 15:17:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
14.06.2017 15:17:10 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE
14.06.2017 15:16:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
14.06.2017 15:16:33 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE
14.06.2017 15:16:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE