<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
07.05.2018 15:23:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXXV/235/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 27 kwietnia 2018 r.
07.05.2018 15:15:46 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XXXV/234/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 27 kwietnia 2018 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XXXV/234/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 27 kwietnia 2018 r.
07.05.2018 15:13:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXXV/234/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 27 kwietnia 2018 r.
07.05.2018 14:49:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
07.05.2018 14:45:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 7 maja 2018 r. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 7 maja 2018 r.
07.05.2018 14:45:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 7 maja 2018 r.
07.05.2018 11:19:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
07.05.2018 09:13:55 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE do artykułu OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
07.05.2018 09:13:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
04.05.2018 15:54:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienia do przetargu (pytania i odpowiedzi). do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 16:16:21 Piotr Parzych Edytowano artykuł ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
27.04.2018 16:06:34 Piotr Parzych Dodany załącznik ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY LELIS – za 2017 ROK do artykułu ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
27.04.2018 16:05:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
27.04.2018 15:14:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Z-7 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:14:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Z-6 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:13:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Z-5 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:13:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Z-4 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:13:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Z-3 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:13:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Z-2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:12:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Z-1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:11:54 Piotr Parzych Dodany załącznik opis-BOISKO do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:11:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Boisko - przedmiar do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:11:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Dot. ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:10:41 Piotr Parzych Dodany załącznik STWIOR do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:10:29 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewce do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:10:05 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:07:10 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.04.2018 15:05:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
26.04.2018 11:56:11 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2017 ROK do artykułu INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2017 ROK
26.04.2018 11:55:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2017 ROK
25.04.2018 15:00:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
25.04.2018 14:59:37 Piotr Parzych Dodany załącznik STWiOR- Łodziska do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
25.04.2018 14:48:32 Piotr Parzych Dodany załącznik P.B. rysunki (*.zip) do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
25.04.2018 14:46:29 Piotr Parzych Dodany załącznik P.B. Opis techniczny do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
25.04.2018 14:45:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
25.04.2018 14:45:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
25.04.2018 14:44:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
25.04.2018 09:53:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 kwietnia 2018 r.
25.04.2018 09:52:37 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2018 r. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2018 r.
25.04.2018 09:52:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2018 r.
25.04.2018 09:44:33 Piotr Parzych Edytowano artykuł Program "Rodzina Trzy Plus"
25.04.2018 09:42:28 Piotr Parzych Edytowano artykuł Program "Leliska Karta Seniora"
25.04.2018 09:40:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł Program "Leliska Karta Seniora"
25.04.2018 09:35:05 Piotr Parzych Edytowano artykuł Program "Rodzina Trzy Plus"
25.04.2018 09:33:14 Piotr Parzych Edytowano artykuł Program "Rodzina Trzy Plus"
25.04.2018 09:32:59 Piotr Parzych Edytowano artykuł Program "Leliska Karta Seniora"
25.04.2018 09:32:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie Leliskiej Karty Seniora do artykułu Program "Leliska Karta Seniora"
25.04.2018 09:31:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Program "Leliska Karta Seniora"
25.04.2018 09:29:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie duplikatu Karty ”Rodzina Trzy Plus” do artykułu Program "Rodzina Trzy Plus"
25.04.2018 09:29:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie Karty ”Rodzina Trzy Plus” do artykułu Program "Rodzina Trzy Plus"