<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
17.04.2014 15:02:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 kwietnia 2014 r.
17.04.2014 09:48:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/209/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
17.04.2014 09:45:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/208/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
17.04.2014 08:54:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/207/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
11.04.2014 15:33:54 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
11.04.2014 15:33:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
09.04.2014 12:36:26 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
09.04.2014 12:35:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
08.04.2014 13:05:19 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
08.04.2014 13:05:13 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
08.04.2014 13:04:23 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
08.04.2014 13:04:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
08.04.2014 13:01:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
08.04.2014 12:59:02 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
08.04.2014 12:58:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
08.04.2014 09:25:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu OBWIESZCZENIE
08.04.2014 09:24:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
01.04.2014 11:43:38 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.04.2014 11:43:24 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.04.2014 11:41:00 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.04.2014 11:40:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.04.2014 11:39:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.04.2014 10:19:44 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
01.04.2014 10:18:42 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
01.04.2014 10:18:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
31.03.2014 21:23:31 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
31.03.2014 21:22:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
31.03.2014 11:55:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:55:12 Piotr Parzych Usunięty załącznik Załącznik nr 1 z artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:54:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:54:21 Piotr Parzych Usunięty załącznik Załącznik nr 1 z artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:37:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:37:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:37:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:36:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:36:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:35:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:35:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:35:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:35:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
31.03.2014 11:26:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.
28.03.2014 12:17:22 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
28.03.2014 12:16:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
27.03.2014 13:09:40 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
27.03.2014 13:09:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
26.03.2014 14:15:38 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do artykułu OBWIESZCZENIE - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
26.03.2014 14:15:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
26.03.2014 14:14:05 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do artykułu OBWIESZCZENIE - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
26.03.2014 14:13:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
25.03.2014 15:46:56 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY