<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
21.07.2014 15:03:58 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ CENOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
21.07.2014 15:02:46 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,7 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
21.07.2014 14:57:05 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
21.07.2014 14:54:35 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
21.07.2014 14:53:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
18.07.2014 13:20:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Subda Stanisław
18.07.2014 13:19:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Stanisław Szczepanek
18.07.2014 13:17:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Roman Łępicki
18.07.2014 13:16:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Robert Antoni Majewski
18.07.2014 13:15:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Robert Jan Pianka
18.07.2014 13:14:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Mirosław Krukowski
18.07.2014 13:13:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Krzysztof Murach
18.07.2014 13:12:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Krzysztof Mróz
18.07.2014 13:11:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Jerzy Tercjak
18.07.2014 13:10:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Jerzy Dawid
18.07.2014 13:09:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Janina Władysława Piątek
18.07.2014 13:08:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Jan Mrozek
18.07.2014 13:08:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Elżbieta Stachelek
18.07.2014 13:06:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Dariusz Józef Mróz
18.07.2014 13:05:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Czesław Bednarczyk
18.07.2014 13:04:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Antoni Ciak
18.07.2014 09:59:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Pieńkosz Wanda
18.07.2014 09:57:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Wielczyk Urszula
18.07.2014 09:56:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Laska Urszula
18.07.2014 09:55:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Smilgin-Kamińska Sylwia Jadwiga
18.07.2014 09:53:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Prusik Stefan
18.07.2014 09:52:45 Piotr Parzych Edytowano artykuł Marzena Tuszyńska Kubeł
18.07.2014 09:52:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Marzena Tuszyńska Kubeł
18.07.2014 09:50:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 (korekta) do artykułu Kowalska Marzena
18.07.2014 09:49:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Kowalska Marzena
18.07.2014 09:47:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Puławska Maria
18.07.2014 09:46:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Gontarzewska Halina
18.07.2014 09:44:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Czerkas Ewa
18.07.2014 09:39:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Piersa Danuta
18.07.2014 09:38:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Danuta Barbara Bakuła
18.07.2014 09:33:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Bałon Celina
18.07.2014 09:31:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Bogusława Parzych
18.07.2014 09:29:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Sęk Barbara
18.07.2014 09:26:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Ogniewska Anna
18.07.2014 09:23:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Górska Anna
18.07.2014 09:20:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Przeradzki Andrzej
11.07.2014 15:30:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
11.07.2014 15:30:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
11.07.2014 15:29:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
11.07.2014 15:29:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
11.07.2014 15:28:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
11.07.2014 15:28:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
11.07.2014 15:27:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
11.07.2014 15:27:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
11.07.2014 09:29:32 Piotr Parzych Dodany załącznik STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LELIS - PROJEKT do artykułu STUDIUM UWARUNKOWAŃ