<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
09.05.2014 13:58:20 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.05.2014 12:54:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.05.2014 13:13:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
07.05.2014 13:13:25 Piotr Parzych Dodany załącznik UJEDNOLICONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
07.05.2014 13:11:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
07.05.2014 13:09:57 Piotr Parzych Dodany załącznik UJEDNOLICONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
07.05.2014 13:08:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
05.05.2014 14:41:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.05.2014 14:41:03 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.05.2014 14:40:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.05.2014 12:38:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.24.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 maja 2014 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 maja 2014 r.
05.05.2014 12:36:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 maja 2014 r.
05.05.2014 09:18:16 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu OBWIESZCZENIE – 29.04.2014 r.
05.05.2014 09:17:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE – 29.04.2014 r.
28.04.2014 14:32:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z wykonania budżetu Gminy Lelis na koniec I kwartału 2014 roku do artykułu INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2014 ROKU
28.04.2014 14:31:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2014 ROKU
28.04.2014 12:28:40 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
28.04.2014 12:28:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
28.04.2014 09:32:45 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
28.04.2014 09:32:12 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi. do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
28.04.2014 09:31:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
25.04.2014 14:56:41 Piotr Parzych Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 kwietnia 2014 r. z kategorii Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
25.04.2014 14:56:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 14:55:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 14:51:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 14:49:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
25.04.2014 12:37:32 Piotr Parzych Edytowano artykuł
25.04.2014 12:35:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
24.04.2014 11:45:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/228/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:43:26 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE ROZTRZYGNIĘCIA do artykułu Uchwała NR XXIX/227/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:39:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/227/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:37:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:37:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:36:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:36:27 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:36:09 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:35:39 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:31:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2017 Gminy Lelis do artykułu Uchwała NR XXIX/225/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:28:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/226/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:24:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXIX/225/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:23:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/225/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:20:48 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIX/223/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:20:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/224/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:18:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/223/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:16:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIX/221/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:15:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/222/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:13:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/221/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:12:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/220/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 11:09:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIX/219/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.
24.04.2014 10:01:23 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIX/218/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2014 r.