<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
02.07.2014 14:53:14 Piotr Parzych Dodany załącznik SCHEMAT LINII KROPLUJĄCEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:51:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Elementy wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:50:57 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:50:20 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:49:59 Piotr Parzych Dodany załącznik DOBÓR GATUNKOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:49:08 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAGOSPODAROWANIE SKWERU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:47:57 Piotr Parzych Dodany załącznik SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:47:19 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:46:48 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:45:32 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - SKWER do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:44:51 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:43:50 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:42:43 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:31:25 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:30:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.06.2014 13:35:03 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS
27.06.2014 13:34:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS
27.06.2014 13:06:15 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA
27.06.2014 13:01:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
25.06.2014 08:56:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2013 r. do artykułu Uchwała Nr XXXI/240/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
25.06.2014 08:54:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie za 2013 r. do artykułu Uchwała Nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 15:15:10 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
24.06.2014 15:14:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
24.06.2014 13:55:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/242/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:53:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/241/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:49:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/240/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:42:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:40:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XXXI/238/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:39:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do artykułu Uchwała Nr XXXI/238/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:39:21 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXXI/238/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:39:03 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXXI/238/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:38:28 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXXI/238/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:36:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/238/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:28:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała Nr XXXI/237/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:28:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XXXI/237/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:13:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/237/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:06:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/236/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:03:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/235/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 13:00:28 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXI/234/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
24.06.2014 12:59:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/234/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 czerwca 2014 r.
18.06.2014 11:18:04 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU - CZYNNOŚCI POWTÓRZONE do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU - CZYNNOŚCI POWTÓRZONE
18.06.2014 11:17:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU - CZYNNOŚCI POWTÓRZONE
18.06.2014 11:16:34 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU - CZYNNOŚCI POWTÓRZONE do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU - CZYNNOŚCI POWTÓRZONE
18.06.2014 11:16:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU - CZYNNOŚCI POWTÓRZONE
18.06.2014 11:12:10 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do artykułu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
18.06.2014 11:11:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
16.06.2014 21:49:10 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
16.06.2014 21:48:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
12.06.2014 13:38:41 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
12.06.2014 13:38:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY