<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
12.01.2015 15:02:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł
12.01.2015 15:02:25 Piotr Parzych Edytowano artykuł
12.01.2015 15:01:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
12.01.2015 14:48:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr II/12/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:47:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/12/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:45:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/11/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:33:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały nr II/10/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/10/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:33:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/10/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:29:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr II/9/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/9/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:28:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/9/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:25:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:25:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:24:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:24:36 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:24:14 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:23:56 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:15:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:13:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr II/7/2014 z dnia 2014-12-30 do artykułu UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:13:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:12:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:09:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:58:38 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2015 do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:57:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:57:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:56:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan dotacji udzielonych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:56:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:56:06 Piotr Parzych Dodany załącznik PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:55:46 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 - ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:55:28 Piotr Parzych Usunięty załącznik PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. z artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:55:20 Piotr Parzych Dodany załącznik PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:54:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków na 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:54:20 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2015 – ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:54:01 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:31:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:26:48 Piotr Parzych Dodany załącznik OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LELIS do artykułu UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:26:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:26:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:19:29 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:18:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
07.01.2015 11:44:00 Piotr Parzych Dodany załącznik OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST do artykułu OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
07.01.2015 11:43:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
07.01.2015 11:42:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyrobach zawierających azbest do artykułu INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
07.01.2015 11:42:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
23.12.2014 11:02:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.495.2014 do artykułu Uchwała Nr Os.495.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 roku
23.12.2014 11:02:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.495.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 roku
23.12.2014 11:01:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.494.2014 do artykułu Uchwała Nr Os.494.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 roku
23.12.2014 11:01:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.494.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 roku
19.12.2014 08:05:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 14 listopada 2014 r.
19.12.2014 08:05:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 6 do uchwaly nr ... do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 14 listopada 2014 r.
19.12.2014 08:05:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 5 do uchwaly nr ... do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 14 listopada 2014 r.