<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
22.07.2013 14:38:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Wielczyk Urszula
22.07.2013 14:19:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Robert Jan Pianka
22.07.2013 14:18:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Krzysztof Murach
22.07.2013 14:18:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Janina Władysława Piątek
22.07.2013 14:17:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Jerzy Tercjak
22.07.2013 14:16:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Antoni Ciak
22.07.2013 14:15:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Elżbieta Stachelek
22.07.2013 14:15:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Stanisław Szczepanek
22.07.2013 14:14:24 Piotr Parzych Edytowano artykuł Dariusz Józef Mróz
22.07.2013 14:14:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Dariusz Józef Mróz
22.07.2013 14:12:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Mirosław Krukowski
22.07.2013 14:05:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Jerzy Dawid
22.07.2013 14:04:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Krzysztof Mróz
22.07.2013 14:02:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Czesław Bednarczyk
22.07.2013 14:01:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Robert Antoni Majewski
22.07.2013 14:00:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2012 do artykułu Roman Łępicki
19.07.2013 13:33:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykonanie budżetu. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2013 ROKU.
19.07.2013 13:32:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2013 ROKU.
19.07.2013 13:30:27 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.07.2013 13:29:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
12.07.2013 14:58:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do artykułu Uchwała NR XXIII/168/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
12.07.2013 14:58:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik - uzasadnienie. do artykułu Uchwała NR XXIII/169/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
12.07.2013 13:21:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
12.07.2013 13:16:28 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIII/167/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 12:17:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/174/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 12:08:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/173/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 12:06:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Regulamin utrzymania czystości do artykułu Uchwała NR XXIII/172/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:45:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/172/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:43:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/171/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:39:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXIII/170/2013 RADY GMINY LELIS z dnia 28 czerwca 2013 r. do artykułu Uchwała NR XXIII/170/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:37:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/170/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:22:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/169/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:18:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/168/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:14:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/167/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:11:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/166/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:08:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/165/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:06:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:06:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:05:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:05:16 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:04:59 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 11:00:26 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:59:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/164/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:51:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 Gminy Lelis do artykułu Uchwała NR XXIII/163/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:51:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała NR XXIII/163/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:50:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała NR XXIII/163/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:47:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/163/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:44:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/162/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:41:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/161/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.
10.07.2013 10:38:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXIII/160/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r.