<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
05.09.2014 15:17:23 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R.
05.09.2014 15:17:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R.
05.09.2014 15:16:33 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2014 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2014 WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R.
05.09.2014 15:15:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2014 WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R.
29.08.2014 13:29:06 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXII/245/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:28:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/245/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:24:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:24:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do artykułu Uchwała Nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:23:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:23:09 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:22:52 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:18:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:13:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXII/243/2014 z dnia 2014-08-04 do artykułu Uchwała Nr XXXII/243/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:11:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu Uchwała Nr XXXII/243/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:10:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu Uchwała Nr XXXII/243/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
29.08.2014 13:01:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/243/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 4 sierpnia 2014 r.
21.08.2014 15:40:29 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
21.08.2014 15:39:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
20.08.2014 10:35:59 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH / WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH / ODRZUCONYCH OFERTACH / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
20.08.2014 10:35:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH / WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH / ODRZUCONYCH OFERTACH / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
19.08.2014 17:01:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.42.2014 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 sierpnia 2014 r.
19.08.2014 17:00:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 sierpnia 2014 r.
19.08.2014 16:59:07 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE
19.08.2014 16:58:55 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE
19.08.2014 16:58:29 Piotr Parzych Dodany załącznik arządzenie Nr 0050.42.2014 do artykułu OGŁOSZENIE
19.08.2014 16:57:47 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE do artykułu OGŁOSZENIE
19.08.2014 16:57:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
13.08.2014 09:50:28 Piotr Parzych Usunięto artykuł OGŁOSZENIE z kategorii 2014
13.08.2014 09:50:09 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE do artykułu OGŁOSZENIE
13.08.2014 09:49:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
13.08.2014 09:48:31 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE do artykułu OGŁOSZENIE
13.08.2014 09:48:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
11.08.2014 09:28:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę wydruku i oprawy zdjęć. do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
11.08.2014 09:27:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
11.08.2014 09:26:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę wycinanek kurpiowskich. do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
11.08.2014 09:26:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
11.08.2014 09:24:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic /gablot/ ogłoszeniowo - informacyjnych. do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
11.08.2014 09:24:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
11.08.2014 09:22:04 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
11.08.2014 09:21:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
08.08.2014 10:19:14 Piotr Parzych Dodany załącznik zalacznik nr 5 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
08.08.2014 10:18:40 Piotr Parzych Dodany załącznik siwz do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
07.08.2014 21:15:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
07.08.2014 21:15:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
07.08.2014 21:13:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
07.08.2014 21:11:27 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
07.08.2014 21:10:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
01.08.2014 13:36:24 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA - pytania i odpowiedzi (2) do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi (2)
01.08.2014 13:35:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi (2)
01.08.2014 13:35:18 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA - pytania i odpowiedzi (2) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy