<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
24.03.2015 10:58:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/19/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:55:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr III/18/2015 do artykułu UCHWAŁA Nr III/18/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:52:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/18/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:45:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan dotacji udzielonych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:44:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:44:30 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. PO ZMIANACH do artykułu UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:44:09 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:43:48 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:43:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:20:05 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:19:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:16:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr III/16/2015 z dnia 2015-02-27 do artykułu UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:15:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:14:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:11:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 10:43:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do SIWZ ROŚ.271.2.2015 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
19.03.2015 11:52:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Tomasz Antoni Nalewajk
19.03.2015 11:51:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Tomasz Antoni Nalewajk
19.03.2015 11:50:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Marcin Marian Piekarski
19.03.2015 11:50:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Kazimierz Gers
19.03.2015 11:49:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Kazimierz Gers
19.03.2015 11:49:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Józef Szczubełek
19.03.2015 11:48:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Józef Szczubełek
19.03.2015 11:48:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Janusz Henryk Bałon
19.03.2015 11:47:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Janusz Henryk Bałon
19.03.2015 11:43:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Anna Danuta Dobkowska
19.03.2015 11:43:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Anna Danuta Dobkowska
19.03.2015 11:42:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Andrzej Brzozowski
19.03.2015 11:41:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Andrzej Brzozowski
19.03.2015 11:40:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Stanisław Szczepanek
19.03.2015 11:39:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Robert Jan Pianka
19.03.2015 11:38:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Mirosław Krukowski
19.03.2015 11:37:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Krzysztof Murach
19.03.2015 11:36:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Jerzy Dawid
19.03.2015 11:35:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Jan Mrozek
19.03.2015 11:34:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Jan Mrozek
19.03.2015 11:33:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Dariusz Józef Mróz
19.03.2015 11:27:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Czesław Bednarczyk
19.03.2015 11:19:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Prusik Stefan
19.03.2015 11:18:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Subda Stanisław
19.03.2015 11:17:14 Piotr Parzych Edytowano artykuł Subda Stanisław
19.03.2015 11:15:54 Piotr Parzych Edytowano artykuł Prusik Stefan
19.03.2015 08:37:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o udzielenie informacji publicznej do artykułu Udzielanie informacji publicznej na wniosek
19.03.2015 08:37:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o udzielenie informacji publicznej do artykułu Udzielanie informacji publicznej na wniosek
19.03.2015 07:55:32 Piotr Parzych Edytowano artykuł Udzielanie informacji publicznej na wniosek
18.03.2015 21:41:16 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:40:01 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:37:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Gąski - Wykaz zjazdów do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:36:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Zestawienie znaków do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:36:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania terenu (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane