<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
03.06.2015 11:01:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Jan Mrozek
02.06.2015 12:33:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2016-2019 do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:33:21 Piotr Parzych Dodany załącznik DEFINICJA LEKARZA do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:33:02 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:32:41 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (władza rodzicielska) do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:32:24 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:31:52 Piotr Parzych Dodany załącznik KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:31:33 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:30:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
29.05.2015 23:13:42 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R.
29.05.2015 23:12:24 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R.
29.05.2015 23:11:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R.
29.05.2015 23:07:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/złożonych ofertach, odrzuconych ofertach/wykluczonych Wykonawcach. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
29.05.2015 23:06:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/złożonych ofertach, odrzuconych ofertach/wykluczonych Wykonawcach. do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ZŁOŻONYCH OFERTACH, ODRZUCONYCH OFERTACH/WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH.
29.05.2015 23:05:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ZŁOŻONYCH OFERTACH, ODRZUCONYCH OFERTACH/WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH.
20.05.2015 13:05:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2018 Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
20.05.2015 13:05:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
20.05.2015 13:05:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
20.05.2015 12:58:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
13.05.2015 11:07:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 11 maja 2015 r.
13.05.2015 11:02:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 13 maja 2015 r.
06.05.2015 23:26:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienie treści SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.05.2015 11:30:06 Piotr Parzych Dodany załącznik SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH do artykułu SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
04.05.2015 11:29:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
04.05.2015 09:58:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 kwietnia 2015 r.
24.04.2015 13:49:21 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA o POMOCY za 2014 r. do artykułu INFORMACJA
24.04.2015 13:47:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
24.04.2015 13:47:07 Piotr Parzych Dodany załącznik informacja o ulgach 2014 do artykułu INFORMACJA
24.04.2015 13:46:22 Piotr Parzych Edytowano artykuł INFORMACJA
24.04.2015 13:46:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
23.04.2015 14:50:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.04.2015 14:49:15 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.04.2015 14:48:44 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.04.2015 14:48:23 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.04.2015 14:48:08 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.04.2015 14:46:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.04.2015 11:41:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 0050.24.2015 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2015 r.
23.04.2015 11:35:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2015 r.
23.04.2015 11:33:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2015 r.
23.04.2015 11:31:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2015 r.
22.04.2015 14:17:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
21.04.2015 12:33:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 12:20:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Zarządzenie Nr 0050.20.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 12:20:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Zarządzenie Nr 0050.20.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 12:19:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Zarządzenie Nr 0050.20.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 12:19:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Zarządzenie Nr 0050.20.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 12:19:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 0050.20.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 12:18:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 0050.20.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 12:18:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 0050.20.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 12:18:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 0050.20.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 kwietnia 2015 r.