<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Data Redaktor Zmiana
19.03.2015 11:48:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Janusz Henryk Bałon
19.03.2015 11:47:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Janusz Henryk Bałon
19.03.2015 11:43:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Anna Danuta Dobkowska
19.03.2015 11:43:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Anna Danuta Dobkowska
19.03.2015 11:42:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Andrzej Brzozowski
19.03.2015 11:41:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Andrzej Brzozowski
19.03.2015 11:40:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Stanisław Szczepanek
19.03.2015 11:39:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Robert Jan Pianka
19.03.2015 11:38:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Mirosław Krukowski
19.03.2015 11:37:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Krzysztof Murach
19.03.2015 11:36:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Jerzy Dawid
19.03.2015 11:35:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Jan Mrozek
19.03.2015 11:34:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Jan Mrozek
19.03.2015 11:33:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Dariusz Józef Mróz
19.03.2015 11:27:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Czesław Bednarczyk
19.03.2015 11:19:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Prusik Stefan
19.03.2015 11:18:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Subda Stanisław
19.03.2015 11:17:14 Piotr Parzych Edytowano artykuł Subda Stanisław
19.03.2015 11:15:54 Piotr Parzych Edytowano artykuł Prusik Stefan
19.03.2015 08:37:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o udzielenie informacji publicznej do artykułu Udzielanie informacji publicznej na wniosek
19.03.2015 08:37:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o udzielenie informacji publicznej do artykułu Udzielanie informacji publicznej na wniosek
19.03.2015 07:55:32 Piotr Parzych Edytowano artykuł Udzielanie informacji publicznej na wniosek
18.03.2015 21:41:16 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:40:01 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:37:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Gąski - Wykaz zjazdów do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:36:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Zestawienie znaków do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:36:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania terenu (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:32:58 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:32:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Objętości międzyprzekrojowe warstw konstrukcyjnych jezdni do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:32:05 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY - GĄSKI do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:31:10 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:30:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Profil podłużny - wyliczenia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:30:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Profil podłużny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:29:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekroje poprzeczne-wyniki liczbowe do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:29:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekroje poprzeczne do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:28:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekroj kon. od km 2+465,00 - wyliczenia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:28:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekrój konstrukcyjny drogi gminnej Nr 250618 W do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:27:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekrój konstrukcyjny drogi gminnej Nr 250618 W do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:26:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Wartości współrzędnych punktów niwelety do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:25:05 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:24:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.03.2015 14:45:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Udzielanie informacji publicznej na wniosek
17.03.2015 13:31:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Dostęp do Informacji Publicznej
16.03.2015 10:29:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
16.03.2015 10:29:46 Piotr Parzych Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
16.03.2015 08:58:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy. do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
16.03.2015 08:57:51 Piotr Parzych Usunięty załącznik Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy. z artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
16.03.2015 08:33:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy. do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
16.03.2015 08:32:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
13.03.2015 15:11:48 Piotr Parzych Dodany załącznik OPS Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi