<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
Data Redaktor Zmiana
01.08.2014 13:35:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi (2)
01.08.2014 13:35:18 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA - pytania i odpowiedzi (2) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
01.08.2014 13:33:58 Piotr Parzych Usunięty załącznik INFORMACJA - pytania i odpowiedzi (2) z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
01.08.2014 13:33:35 Piotr Parzych Usunięto artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi. z kategorii Przetargi
01.08.2014 13:31:00 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA - pytania i odpowiedzi (2) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
01.08.2014 13:29:52 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA - pytania i odpowiedzi (2) do artykułu
01.08.2014 13:29:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
28.07.2014 14:58:47 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA - pytania i odpowiedzi. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
28.07.2014 14:57:48 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA - pytania i odpowiedzi. do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
28.07.2014 14:56:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.
28.07.2014 14:52:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
25.07.2014 14:24:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lelis do artykułu
25.07.2014 14:24:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
25.07.2014 14:23:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lelis do artykułu OGŁOSZENIE
25.07.2014 14:22:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
25.07.2014 11:41:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis na koniec II kwartału 2014 roku do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2014 ROKU
25.07.2014 11:40:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2014 ROKU
22.07.2014 11:45:41 Piotr Parzych Dodany załącznik WYKAZ PRAC do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2014 11:45:08 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ OFERTOWY do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2014 11:44:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2014 11:44:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2014 11:44:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2014 11:37:01 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
22.07.2014 11:36:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
21.07.2014 15:03:58 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ CENOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
21.07.2014 15:02:46 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,7 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
21.07.2014 14:57:05 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
21.07.2014 14:54:35 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
21.07.2014 14:53:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
18.07.2014 13:20:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Subda Stanisław
18.07.2014 13:19:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Stanisław Szczepanek
18.07.2014 13:17:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Roman Łępicki
18.07.2014 13:16:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Robert Antoni Majewski
18.07.2014 13:15:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Robert Jan Pianka
18.07.2014 13:14:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Mirosław Krukowski
18.07.2014 13:13:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Krzysztof Murach
18.07.2014 13:12:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Krzysztof Mróz
18.07.2014 13:11:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Jerzy Tercjak
18.07.2014 13:10:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Jerzy Dawid
18.07.2014 13:09:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Janina Władysława Piątek
18.07.2014 13:08:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Jan Mrozek
18.07.2014 13:08:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Elżbieta Stachelek
18.07.2014 13:06:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Dariusz Józef Mróz
18.07.2014 13:05:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Czesław Bednarczyk
18.07.2014 13:04:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Antoni Ciak
18.07.2014 09:59:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Pieńkosz Wanda
18.07.2014 09:57:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Wielczyk Urszula
18.07.2014 09:56:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Laska Urszula
18.07.2014 09:55:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Smilgin-Kamińska Sylwia Jadwiga
18.07.2014 09:53:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Prusik Stefan