<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
30.05.2014 11:53:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt techniczny nawierzchni do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.05.2014 11:52:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekrój do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.05.2014 11:48:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Wizualizacja zagospodarowania skwerku do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.05.2014 11:44:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania działki. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.05.2014 11:34:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapa sytuacyjno-wysokościowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.05.2014 11:29:30 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.05.2014 11:28:49 Piotr Parzych Dodany załącznik KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.05.2014 11:27:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapa skwerku w miejscowości Białobiel do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.05.2014 11:26:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowy oświetlenia skwerku w miejscowości Białobiel do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.05.2014 11:23:15 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.05.2014 11:22:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
29.05.2014 15:31:55 Piotr Parzych Dodany załącznik LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
27.05.2014 16:13:39 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
27.05.2014 16:13:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
23.05.2014 15:22:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XXX/231/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 15:22:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów/wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała Nr XXX/231/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 15:21:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do artykułu Uchwała Nr XXX/231/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 15:21:21 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXX/231/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 15:21:03 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXX/231/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 15:20:47 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXX/231/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 14:02:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/233/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 14:00:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/232/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 11:00:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/231/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 10:55:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała Nr XXX/230/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 10:54:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XXX/230/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 10:47:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/230/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 10:37:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Strategia Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 do artykułu Uchwała Nr XXX/229/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 10:03:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/229/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2014 r.
23.05.2014 08:06:50 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
23.05.2014 08:06:32 Piotr Parzych Usunięty załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
22.05.2014 20:55:37 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
22.05.2014 20:55:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
21.05.2014 13:13:27 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
21.05.2014 13:13:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
20.05.2014 11:42:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 120.1.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2014 r.
20.05.2014 09:37:31 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA - podatek od środków transportowych do artykułu INFORMACJA - podatek od środków transportowych.
20.05.2014 09:36:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA - podatek od środków transportowych.
20.05.2014 09:34:37 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA
20.05.2014 09:32:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
14.05.2014 18:43:00 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - UL. MAKOWA SST do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:37:15 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ULICY MAKOWEJ W MSC. BIAŁOBIEL do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:33:28 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250632W MSC. BIAŁOBIEL (budowa zjazdu z ulicy Ostrołęckiej wraz z wykonaniem odwodnienia) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:33:15 Piotr Parzych Usunięty załącznik KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250632W MSC. BIAŁOBIEL (budowa zjazdu z ulicy Ostrołęckiej wraz z wykonaniem odwodnienia) z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:32:56 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250632W MSC. BIAŁOBIEL (budowa zjazdu z ulicy Ostrołęckiej wraz z wykonaniem odwodnienia) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:31:33 Piotr Parzych Dodany załącznik LELIS - KOSZTORYS OFERTOWY - Przebudowa ulicy Wesołej w Lelisie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:30:49 Piotr Parzych Dodany załącznik LELIS - PRZEDMIAR ROBÓT UL. WESOŁA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:29:36 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:26:39 Piotr Parzych Dodany załącznik LELIS - PB wodocią do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:21:22 Piotr Parzych Dodany załącznik SST - PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W LELISIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.05.2014 18:18:54 Piotr Parzych Dodany załącznik LELIS - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane