<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
04.03.2014 10:58:07 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.03.2014 10:57:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:31:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys ofertowy - Gnaty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:31:17 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT - Gnaty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:31:02 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:29:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys ofertowy - Gnaty do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:28:32 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT - Gnaty do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:26:31 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:25:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:06:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:05:28 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:05:21 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:05:13 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:42 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:38 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:16 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 10:28:17 Piotr Parzych Usunięty załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:58:14 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:57:52 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:57:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:57:18 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:56:57 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:56:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SIEĆ WODOCIĄGOWA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:56:05 Piotr Parzych Dodany załącznik INSTALACJE SANITARNE - NAWADNIENIE BOISKA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:54:52 Piotr Parzych Dodany załącznik INSTALACJE ELEKTRYCZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:54:02 Piotr Parzych Dodany załącznik BRANŻA - ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:52:54 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:50:43 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:50:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2014 10:00:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2014 09:59:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do artykułu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
27.02.2014 09:59:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
25.02.2014 16:01:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały NR XXVIII/206/2014 do artykułu Uchwała NR XXVIII/206/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 16:00:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/206/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:58:27 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LELIS do artykułu Uchwała NR XXVIII/205/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:57:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/205/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:54:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/204/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:52:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/203/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:40:27 Piotr Parzych Dodany załącznik WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020 do artykułu Uchwała NR XXVIII/202/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:37:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/202/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:35:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/201/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:31:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/200/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 15:23:34 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała NR XXVIII/198/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 13:44:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała NR XXVIII/199/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.
25.02.2014 13:38:30 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA
25.02.2014 13:38:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
24.02.2014 17:55:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:53:57 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.13) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2014 17:53:02 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA (cz.12) - CZĘŚĆ GRAFICZNA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane