<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Data Redaktor Zmiana
18.03.2015 21:28:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekroj kon. od km 2+465,00 - wyliczenia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:28:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekrój konstrukcyjny drogi gminnej Nr 250618 W do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:27:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekrój konstrukcyjny drogi gminnej Nr 250618 W do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:26:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Wartości współrzędnych punktów niwelety do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:25:05 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.03.2015 21:24:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.03.2015 14:45:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Udzielanie informacji publicznej na wniosek
17.03.2015 13:31:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Dostęp do Informacji Publicznej
16.03.2015 10:29:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
16.03.2015 10:29:46 Piotr Parzych Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
16.03.2015 08:58:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy. do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
16.03.2015 08:57:51 Piotr Parzych Usunięty załącznik Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy. z artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
16.03.2015 08:33:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy. do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
16.03.2015 08:32:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
13.03.2015 15:11:48 Piotr Parzych Dodany załącznik OPS Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:11:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:11:25 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Białobiel do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:11:13 Piotr Parzych Dodany załącznik ZASiP Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:10:56 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Olszewka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:10:38 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Nasiadki do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:10:14 Piotr Parzych Dodany załącznik ZS Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:10:03 Piotr Parzych Dodany załącznik GBP Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:09:54 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Łęg Starościński do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:09:40 Piotr Parzych Dodany załącznik GOK-O Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:09:29 Piotr Parzych Dodany załącznik ZS Łęg Przedmiejski do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:09:16 Piotr Parzych Dodany załącznik ZS Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:09:08 Piotr Parzych Dodany załącznik UG Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:08:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Umowa - wzór do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:07:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
13.03.2015 15:05:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2015 18:38:07 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
12.03.2015 18:37:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
12.03.2015 13:46:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.03.2015 11:10:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienia do przetargu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.03.2015 11:10:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienia do przetargu (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.03.2015 09:19:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie 0050.9.2015 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 10 marca 2015 r.
11.03.2015 09:19:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 10 marca 2015 r.
03.03.2015 10:02:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.03.2015 10:01:45 Piotr Parzych Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.03.2015 10:00:37 Piotr Parzych Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.03.2015 09:58:15 Piotr Parzych Edytowano artykuł Dane teleadresowe
02.03.2015 10:04:01 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2015 16:07:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2015 11:03:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Rysunki - PB - Nasiadki (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2015 11:00:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Rysunki - PB - Nasiadki (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2015 10:56:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt Budowlany - Nasiadki (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2015 10:51:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Karta informacyjna (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2015 10:50:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorysy (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2015 10:50:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Operat wodno-prawny (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2015 10:48:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Opinie i uzgodnienia - dokumenty (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane