<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
06.03.2014 15:33:46 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
06.03.2014 15:31:40 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
06.03.2014 15:30:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
06.03.2014 11:35:49 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.03.2014 11:35:03 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
06.03.2014 11:34:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
06.03.2014 09:48:31 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R.
06.03.2014 09:48:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R.
06.03.2014 09:46:18 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R.
06.03.2014 09:45:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R.
05.03.2014 12:06:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.03.2014 12:06:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu SP Olszewka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.03.2014 12:06:14 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.03.2014 12:05:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.03.2014 10:58:55 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.03.2014 10:58:43 Piotr Parzych Dodany załącznik OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.03.2014 10:58:07 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.03.2014 10:57:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:31:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys ofertowy - Gnaty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:31:17 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT - Gnaty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:31:02 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:29:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys ofertowy - Gnaty do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:28:32 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT - Gnaty do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:26:31 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:25:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;
28.02.2014 11:06:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:05:28 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:05:21 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:05:13 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:42 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:38 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:16 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 11:04:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 10:28:17 Piotr Parzych Usunięty załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:58:14 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:57:52 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:57:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:57:18 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:56:57 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:56:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SIEĆ WODOCIĄGOWA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:56:05 Piotr Parzych Dodany załącznik INSTALACJE SANITARNE - NAWADNIENIE BOISKA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:54:52 Piotr Parzych Dodany załącznik INSTALACJE ELEKTRYCZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:54:02 Piotr Parzych Dodany załącznik BRANŻA - ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:52:54 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:50:43 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.02.2014 09:50:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2014 10:00:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.02.2014 09:59:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do artykułu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
27.02.2014 09:59:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
25.02.2014 16:01:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały NR XXVIII/206/2014 do artykułu Uchwała NR XXVIII/206/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014 r.