<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
30.09.2015 08:58:56 Piotr Parzych Dodany załącznik ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW do artykułu INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 września 2015 r.
30.09.2015 08:58:46 Piotr Parzych Dodany załącznik ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW do artykułu INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 września 2015 r.
30.09.2015 08:51:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 września 2015 r.
25.09.2015 21:26:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / złożonych ofertach / odrzuconych ofertach / wykluczonych wykonawcach. do artykułu Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / złożonych ofertach / odrzuconych ofertach / wykluczonych wykonawcach.
25.09.2015 21:25:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / złożonych ofertach / odrzuconych ofertach / wykluczonych wykonawcach.
24.09.2015 15:31:53 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.09.2015 15:30:49 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
24.09.2015 15:30:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
23.09.2015 23:20:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:19:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:17:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:13:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr VI/49/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:08:06 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr VI/49/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:05:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/49/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:01:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr VI/48/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:58:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/48/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:55:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/47/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:53:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/46/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:50:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr VI/45/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:49:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/45/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:46:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/44/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:43:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/43/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:41:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:38:26 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA Nr VI/41/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:37:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr VI/41/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:36:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA Nr VI/41/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:36:33 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr VI/41/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:35:55 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr VI/41/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:30:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/41/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:26:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2018 Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr VI/40/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:26:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA Nr VI/40/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:25:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA Nr VI/40/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:20:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/40/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:15:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/39/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:13:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/38/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:11:08 Piotr Parzych Usunięto artykuł UCHWAŁA Nr VI/38/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r. z kategorii Uchwały 2015
23.09.2015 22:10:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
23.09.2015 11:21:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 sierpnia 2015 r.
23.09.2015 09:27:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert. do artykułu PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
23.09.2015 09:26:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
23.09.2015 08:48:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.09.2015 10:16:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/37/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
15.09.2015 16:30:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.09.2015 16:29:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. do artykułu Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
15.09.2015 16:28:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11.09.2015 15:55:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.09.2015 15:54:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
11.09.2015 15:53:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
09.09.2015 15:11:25 Piotr Parzych Edytowano artykuł Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 8 września 2015 r.
09.09.2015 15:09:27 Piotr Parzych Edytowano artykuł WYBORY