<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
15.06.2015 10:19:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:19:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:15:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
11.06.2015 22:00:43 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZWENDROWY MOST do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.06.2015 21:57:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Droga gminna – ul. Srebrna w msc, Lelis (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.06.2015 21:55:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Droga gminna Łęg Przedmiejski – Kolonia Dziergowskie (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.06.2015 21:53:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.06.2015 21:53:23 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.06.2015 21:52:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
10.06.2015 12:34:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 marca 2015 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2015 r.
10.06.2015 12:34:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 marca 2015 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2015 r.
10.06.2015 12:33:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 marca 2015 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2015 r.
10.06.2015 12:33:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 marca 2015 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2015 r.
10.06.2015 12:24:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2015 r.
10.06.2015 12:18:50 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IV/34/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 12:16:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr IV/34/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR IV/34/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:51:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 4 do statutu gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:51:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do statutu gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:51:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do statutu gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:51:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do statutu gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:50:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:49:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:20:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/34/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:10:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:08:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr IV/32/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR IV/32/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:07:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/32/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 11:02:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 10:57:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 10:39:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 10:35:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan dotacji udzielonych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR IV/28/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 10:34:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu UCHWAŁA NR IV/28/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 10:33:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR IV/28/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 10:33:38 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA NR IV/28/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 10:33:20 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR IV/28/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 10:32:59 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR IV/28/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
10.06.2015 10:32:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/28/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2015 r.
03.06.2015 11:02:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Prusik Stefan
03.06.2015 11:01:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Jan Mrozek
02.06.2015 12:33:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2016-2019 do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:33:21 Piotr Parzych Dodany załącznik DEFINICJA LEKARZA do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:33:02 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:32:41 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (władza rodzicielska) do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:32:24 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:31:52 Piotr Parzych Dodany załącznik KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:31:33 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
02.06.2015 12:30:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
29.05.2015 23:13:42 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R.
29.05.2015 23:12:24 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R.
29.05.2015 23:11:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R.
29.05.2015 23:07:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/złożonych ofertach, odrzuconych ofertach/wykluczonych Wykonawcach. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane