<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
30.07.2015 13:37:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
30.07.2015 13:36:53 Piotr Parzych Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
30.07.2015 13:35:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
30.07.2015 13:35:27 Piotr Parzych Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty z artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
30.07.2015 13:34:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
30.07.2015 13:33:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
30.07.2015 13:33:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
27.07.2015 11:54:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyniki konsultacji z mieszkańcami sołectwa Obierwia w sprawie podziału sołectwa Obierwia na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Obierwia i sołectwo Aleksandrowo. do artykułu WYNIKI KONSULTACJI
27.07.2015 11:53:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYNIKI KONSULTACJI
21.07.2015 13:28:38 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:27:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:26:00 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:25:50 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:24:56 Piotr Parzych Usunięty załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. z artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:24:53 Piotr Parzych Usunięty załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. z artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:24:20 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:24:09 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:23:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:04:32 Piotr Parzych Dodany załącznik ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM do artykułu ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
21.07.2015 13:04:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
21.07.2015 13:02:52 Piotr Parzych Dodany załącznik WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM, ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R. do artykułu WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM, ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.
21.07.2015 13:02:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM, ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.
21.07.2015 12:58:23 Piotr Parzych Edytowano artykuł INFORMACJA
21.07.2015 12:57:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
21.07.2015 12:56:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
21.07.2015 12:49:44 Piotr Parzych Edytowano artykuł POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
21.07.2015 12:48:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł USTAWA z dnia 14 marca 2003 r.
21.07.2015 12:45:44 Piotr Parzych Edytowano artykuł POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
21.07.2015 12:45:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
20.07.2015 15:04:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
20.07.2015 15:04:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz ofertowo-cenowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
20.07.2015 15:03:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
20.07.2015 15:00:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
10.07.2015 20:47:12 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
10.07.2015 20:45:22 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
10.07.2015 20:44:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
10.07.2015 12:52:02 Piotr Parzych Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Z DNIA 8.07.2015 R.
10.07.2015 12:50:52 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu OBWIESZCZENIE Z DNIA 8.07.2015 R.
10.07.2015 12:50:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Z DNIA 8.07.2015 R.
15.06.2015 10:32:48 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:32:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:30:03 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:29:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:27:09 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:26:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:26:39 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:26:24 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:26:11 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:22:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.
15.06.2015 10:20:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2018 Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 maja 2015 r.