<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
12.10.2015 13:49:03 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBIEL do artykułu UCHWAŁA Nr VII/63/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:34:29 Piotr Parzych Usunięty załącznik Załącznik do uchwały Nr VII/60/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015 r z artykułu UCHWAŁA Nr VII/60/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:34:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr VII/60/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015 r do artykułu UCHWAŁA Nr VII/60/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:33:47 Piotr Parzych Usunięty załącznik Załącznik do uchwały Nr VII/60/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015 r z artykułu UCHWAŁA Nr VII/60/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:32:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/63/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:30:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do UCHWAŁY NR VII/62/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr VII/62/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:30:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do UCHWAŁY NR VII/62/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr VII/62/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:28:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/62/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:26:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do UCHWAŁY NR VII/61/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr VII/61/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:25:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/61/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:23:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr VII/60/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015 r do artykułu UCHWAŁA Nr VII/60/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:07:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr VII/60/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015 r do artykułu UCHWAŁA Nr VII/60/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:06:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/60/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:04:56 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA Nr VII/59/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr VII/59/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
09.10.2015 11:03:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/59/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 15:03:10 Piotr Parzych Dodany załącznik STATUT CENTRUM KULTURY – BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE do artykułu UCHWAŁA Nr VII/58/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 15:01:26 Piotr Parzych Dodany załącznik STATUT CENTRUM KULTURY – BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE do artykułu UCHWAŁA Nr VII/58/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 14:59:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr VII/58/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 14:58:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/58/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 14:54:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/57/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 14:51:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Projekt statutu sołectwa Aleksandrowo
06.10.2015 14:48:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł SOŁECTWA GMINY LELIS
06.10.2015 14:43:28 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr VII/56/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 14:42:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/56/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 10:59:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/55/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 10:57:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Załacznik do Uchwały Nr VII/54/2015 do artykułu UCHWAŁA Nr VII/54/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 10:57:08 Piotr Parzych Usunięty załącznik Załacznik doUchwały Nr VII/54/2015 z artykułu UCHWAŁA Nr VII/54/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 10:56:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Załacznik doUchwały Nr VII/54/2015 do artykułu UCHWAŁA Nr VII/54/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 10:46:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/54/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:16:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr VII/53/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:13:30 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr VII/53/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:11:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/53/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:09:36 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:08:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan dotacji udzielonych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:08:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/ 52/2015 do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:08:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:06:13 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:05:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:05:37 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:01:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 14:58:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VII/51/2015 z dnia 2015-09-24 do artykułu UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 14:58:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 14:57:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 14:53:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 14:36:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 października 2015 r.
05.10.2015 10:31:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.58.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 października 2015 r. do artykułu Zarządzenie Nr 0050.58.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 października 2015 r.
05.10.2015 10:31:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 0050.58.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 października 2015 r.
01.10.2015 11:59:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
30.09.2015 10:57:49 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI do artykułu INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI
30.09.2015 10:57:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI