<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
22.01.2016 01:20:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:19:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:19:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:18:28 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:18:02 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 - ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:17:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:16:51 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016 – ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:16:32 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:15:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:11:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr IX/75/2015 z dnia 2015-12-29 do artykułu UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:10:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:10:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:04:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 00:59:17 Piotr Parzych Dodany załącznik STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" do artykułu UCHWAŁA NR VIII/74/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:56:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/74/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:52:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/73/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:48:59 Piotr Parzych Dodany załącznik STATUT Sołectwa Aleksandrowo do artykułu UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:48:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:45:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:44:47 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do artykułu UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:44:12 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do artykułu UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:43:35 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do artykułu UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:38:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:33:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:28:47 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:28:34 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:28:06 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:27:55 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:27:25 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O LASACH do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:27:11 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O LASACH do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:26:47 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:26:33 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:26:08 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O GRUNTACH do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:25:58 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O GRUNTACH do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:25:33 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:25:22 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY do artykułu UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:24:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:10:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Lelis na lata 2016-2020 do artykułu UCHWAŁA NR VIII/68/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:04:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/68/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:58:28 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 do artykułu UCHWAŁA NR VIII/67/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:56:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/67/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:51:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Program współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:49:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:44:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:43:34 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:43:04 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:41:01 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:36:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:31:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VIII/ 64 /2015 z dnia 2015-11-27 do artykułu UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:30:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.