<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
11.07.2014 15:27:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
11.07.2014 15:27:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
11.07.2014 09:29:32 Piotr Parzych Dodany załącznik STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LELIS - PROJEKT do artykułu STUDIUM UWARUNKOWAŃ
11.07.2014 09:28:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł STUDIUM UWARUNKOWAŃ
08.07.2014 14:52:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienia do zapytania ofertowego do artykułu WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - pytania i odpowiedzi.
08.07.2014 14:51:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - pytania i odpowiedzi.
08.07.2014 09:41:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
03.07.2014 13:36:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie - Strona tytułowa do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 13:36:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 13:36:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 13:36:21 Piotr Parzych Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 13:36:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 13:35:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 13:35:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie - Strona tytułowa do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 13:35:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 13:34:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 13:34:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 12:29:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie - Strona tytułowa do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 12:28:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 12:28:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2014 12:27:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
02.07.2014 15:02:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Wizualizacja - wschodnia część skweru do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 15:01:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Wizualizacja - plac zabaw do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 15:00:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Wizualizacja - centralna część skweru do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:58:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Wizualizacja - widok ogólny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:57:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt techniczny nawierzc do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:57:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt techniczny nawierzchni - kolorystyka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:56:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekrój A-A do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:55:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt techniczny nasadzeń do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:55:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Elementy małej architektury do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:54:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania działki do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:53:14 Piotr Parzych Dodany załącznik SCHEMAT LINII KROPLUJĄCEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:51:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Elementy wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:50:57 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:50:20 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:49:59 Piotr Parzych Dodany załącznik DOBÓR GATUNKOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:49:08 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAGOSPODAROWANIE SKWERU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:47:57 Piotr Parzych Dodany załącznik SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:47:19 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:46:48 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:45:32 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - SKWER do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:44:51 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:43:50 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:42:43 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:31:25 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.07.2014 14:30:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.06.2014 13:35:03 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS
27.06.2014 13:34:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS
27.06.2014 13:06:15 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA
27.06.2014 13:01:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA