<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
06.10.2015 14:42:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/56/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 10:59:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/55/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 10:57:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Załacznik do Uchwały Nr VII/54/2015 do artykułu UCHWAŁA Nr VII/54/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 10:57:08 Piotr Parzych Usunięty załącznik Załacznik doUchwały Nr VII/54/2015 z artykułu UCHWAŁA Nr VII/54/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 10:56:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Załacznik doUchwały Nr VII/54/2015 do artykułu UCHWAŁA Nr VII/54/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
06.10.2015 10:46:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/54/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:16:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr VII/53/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:13:30 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr VII/53/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:11:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/53/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:09:36 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:08:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan dotacji udzielonych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:08:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/ 52/2015 do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:08:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:06:13 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:05:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:05:37 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 15:01:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 14:58:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VII/51/2015 z dnia 2015-09-24 do artykułu UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 14:58:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 14:57:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 14:53:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 24 września 2015 r.
05.10.2015 14:36:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 października 2015 r.
05.10.2015 10:31:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.58.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 października 2015 r. do artykułu Zarządzenie Nr 0050.58.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 października 2015 r.
05.10.2015 10:31:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 0050.58.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 października 2015 r.
01.10.2015 11:59:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
30.09.2015 10:57:49 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI do artykułu INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI
30.09.2015 10:57:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI
30.09.2015 08:58:56 Piotr Parzych Dodany załącznik ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW do artykułu INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 września 2015 r.
30.09.2015 08:58:46 Piotr Parzych Dodany załącznik ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW do artykułu INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 września 2015 r.
30.09.2015 08:51:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 września 2015 r.
25.09.2015 21:26:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / złożonych ofertach / odrzuconych ofertach / wykluczonych wykonawcach. do artykułu Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / złożonych ofertach / odrzuconych ofertach / wykluczonych wykonawcach.
25.09.2015 21:25:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / złożonych ofertach / odrzuconych ofertach / wykluczonych wykonawcach.
24.09.2015 15:31:53 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.09.2015 15:30:49 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
24.09.2015 15:30:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
23.09.2015 23:20:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:19:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:17:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:13:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr VI/49/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:08:06 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr VI/49/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:05:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/49/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 23:01:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr VI/48/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:58:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/48/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:55:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/47/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:53:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/46/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:50:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr VI/45/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:49:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/45/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:46:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/44/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:43:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/43/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.
23.09.2015 22:41:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2015 r.