<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Data Redaktor Zmiana
28.01.2016 13:51:34 Piotr Parzych Edytowano artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2015 R.
28.01.2016 13:51:17 Piotr Parzych Edytowano artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2015 R.
28.01.2016 13:51:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2015 R.
28.01.2016 13:50:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2015 R.
28.01.2016 13:50:08 Piotr Parzych Usunięty załącznik Informacja z artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2015 R.
28.01.2016 13:50:02 Piotr Parzych Edytowano artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2015 R.
28.01.2016 13:49:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2015 R.
28.01.2016 13:48:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2015 R.
28.01.2016 13:31:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu I N F O R M A C J A
28.01.2016 13:31:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł I N F O R M A C J A
28.01.2016 13:27:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie 0050.2.2016 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 27 stycznia 2016 r.
28.01.2016 13:26:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 27 stycznia 2016 r.
22.01.2016 18:02:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Lelis projekt architektura (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 17:58:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Lelis projekt br.elektryczna cz2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 17:57:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Lelis projekt br.elektryczna cz_1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 14:04:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Lelis kolorystyka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 14:03:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Opinia geotechniczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 13:50:55 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 13:46:07 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZEŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 13:44:31 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 13:43:48 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH [branża elektryczna] do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 13:43:32 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.S (część sanitarna) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 13:43:09 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 13:41:20 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 13:40:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.01.2016 01:49:48 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:47:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR IX/78/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:47:02 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/78/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:46:19 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR IX/78/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:45:55 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR IX/78/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:40:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/78/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:37:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2018 Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:36:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:36:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:29:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:21:35 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2016 do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:20:37 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:20:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:19:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:19:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:18:28 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:18:02 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 - ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:17:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:16:51 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016 – ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:16:32 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:15:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:11:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr IX/75/2015 z dnia 2015-12-29 do artykułu UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:10:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:10:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
22.01.2016 01:04:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.