<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
13.04.2016 10:33:15 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XII/97/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:32:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA NR XII/97/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:32:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/97/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:29:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do artykułu UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:29:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:28:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:27:34 Piotr Parzych Usunięty załącznik Wieloletnia prognoza finansowa z artykułu UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:27:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:23:42 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:23:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 09:50:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA NR XI/95/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:50:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/95/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XI/95/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:50:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/95/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XI/95/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:44:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/95/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:29:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/94/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:25:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/93/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:22:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/92/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:20:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/91/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:17:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/90/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:15:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/89/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:12:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr XI/88/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XI/88/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:10:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/88/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:07:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do uchwały NrXI/87/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XI/87/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:07:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do uchwały NrXI/87/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XI/87/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:04:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/87/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:02:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały nr XI/86/2016 do artykułu UCHWAŁA NR XI/86/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 09:01:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/86/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:58:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:57:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:57:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:57:15 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:56:57 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:52:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:48:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR XI/84/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:48:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XI/84/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:47:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/84/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:42:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/83/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 8 stycznia 2016 r.
04.04.2016 15:23:02 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
31.03.2016 16:05:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - branża elektryczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 16:04:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - branża drogowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 16:02:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt stałej organizacji ruchu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 16:01:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany branża elektryczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 16:00:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany branża drogowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 15:58:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys branża elektryczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 15:58:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys branża drogowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 15:57:35 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 15:55:52 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 15:55:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.03.2016 10:37:12 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
30.03.2016 10:36:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY