<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Data Redaktor Zmiana
13.08.2015 12:54:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Józef Szczubełek
13.08.2015 12:53:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Kazimierz Gers
13.08.2015 12:52:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Krzysztof Murach
13.08.2015 12:50:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Marcin Marian Piekarski
13.08.2015 12:48:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Mirosław Krukowski
13.08.2015 12:47:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Robert Jan Pianka
13.08.2015 12:46:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Stanisław Szczepanek
13.08.2015 12:45:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Tomasz Antoni Nalewajk
13.08.2015 10:10:51 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 13 sierpnia 2015 r. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 13 sierpnia 2015 r.
13.08.2015 10:09:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 13 sierpnia 2015 r.
12.08.2015 18:54:24 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.08.2015 18:47:38 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.08.2015 18:42:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekty techniczne do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.08.2015 18:42:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorysy ofertowe do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.08.2015 18:40:52 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.08.2015 18:33:15 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.08.2015 18:33:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.08.2015 18:29:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.08.2015 15:36:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Badania geotechniczne (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.08.2015 15:26:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Projeikt zagospodarowania (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.08.2015 15:22:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt Technologiczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.08.2015 15:20:40 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.08.2015 15:19:59 Piotr Parzych Dodany załącznik KARTA INFORMACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.08.2015 15:19:40 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.08.2015 15:19:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.07.2015 13:43:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do artykułu INFORMACJA
30.07.2015 13:42:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
30.07.2015 13:37:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
30.07.2015 13:36:53 Piotr Parzych Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
30.07.2015 13:35:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
30.07.2015 13:35:27 Piotr Parzych Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty z artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
30.07.2015 13:34:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
30.07.2015 13:33:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
30.07.2015 13:33:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
27.07.2015 11:54:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyniki konsultacji z mieszkańcami sołectwa Obierwia w sprawie podziału sołectwa Obierwia na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Obierwia i sołectwo Aleksandrowo. do artykułu WYNIKI KONSULTACJI
27.07.2015 11:53:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYNIKI KONSULTACJI
21.07.2015 13:28:38 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:27:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:26:00 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:25:50 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:24:56 Piotr Parzych Usunięty załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. z artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:24:53 Piotr Parzych Usunięty załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. z artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:24:20 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:24:09 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:23:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.
21.07.2015 13:04:32 Piotr Parzych Dodany załącznik ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM do artykułu ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
21.07.2015 13:04:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
21.07.2015 13:02:52 Piotr Parzych Dodany załącznik WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM, ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R. do artykułu WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM, ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.
21.07.2015 13:02:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM, ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.
21.07.2015 12:58:23 Piotr Parzych Edytowano artykuł INFORMACJA