<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
09.05.2016 08:44:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:41:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/105/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:38:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/104/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:35:08 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2016 – 2019 do artykułu UCHWAŁA NR XIII/103/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:33:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/103/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:29:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:29:05 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:28:33 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:28:22 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:25:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:22:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XIII/101/2016 z dnia 2016-04-25 do artykułu UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:22:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:22:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:21:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
04.05.2016 15:16:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
29.04.2016 14:28:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.04.2016 13:50:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.04.2016 09:45:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytanie - Wymiana pokrycia dachowego oraz orynnowania wraz z instalacją odgromową budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
20.04.2016 15:23:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.04.2016 13:47:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchawla_Nr_Os.119.2016 do artykułu Uchawla_Nr_Os.119.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2016 roku.
15.04.2016 13:46:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchawla_Nr_Os.119.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2016 roku.
14.04.2016 10:22:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.04.2016 10:22:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.04.2016 10:21:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.04.2016 13:45:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Kolorystyka - Elewacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.04.2016 13:38:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Inwentaryzacja - Elewacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.04.2016 13:35:09 Piotr Parzych Dodany załącznik ZS Obierwia Opis techniczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.04.2016 13:34:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja ZS Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.04.2016 13:34:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Obierwia Przedmiar sanit do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.04.2016 13:34:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Obierwia Przedmiar robót termomoder do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.04.2016 13:23:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.04.2016 13:22:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.04.2016 11:24:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE CENOWE
13.04.2016 11:15:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis za 2015 r. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2015 R.
13.04.2016 11:14:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2015 R.
13.04.2016 11:12:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/97/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 11:11:45 Piotr Parzych Usunięto artykuł UCHWAŁA NR XI/91/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r. z kategorii Budżet Gminy 2016
13.04.2016 11:11:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 11:09:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
13.04.2016 11:07:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 11:05:59 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XI/84/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 11:05:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/84/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 10:59:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/100/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:43:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr XII/99/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XII/99/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:42:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/99/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:38:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr XII/98/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XII/98/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:36:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/98/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:34:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR XII/97/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:33:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XII/97/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.
13.04.2016 10:33:34 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR XII/97/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.