<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
20.10.2014 11:18:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/250/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
20.10.2014 11:15:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/249/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
20.10.2014 11:12:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
20.10.2014 11:11:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
16.10.2014 15:23:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
16.10.2014 15:22:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
15.10.2014 08:20:57 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2014 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 października 2014 r.
15.10.2014 08:20:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 października 2014 r.
10.10.2014 13:21:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 października 2014 r. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 października 2014 r.
10.10.2014 13:21:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 października 2014 r.
10.10.2014 13:20:55 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 7 października 2014 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 7 października 2014 r.
10.10.2014 13:20:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 7 października 2014 r.
09.10.2014 15:26:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała Nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
09.10.2014 15:26:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do artykułu Uchwała Nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
09.10.2014 15:26:09 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
09.10.2014 15:25:55 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
09.10.2014 15:25:43 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK do artykułu Uchwała Nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
09.10.2014 15:17:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
09.10.2014 15:14:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu Uchwała Nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
09.10.2014 15:14:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu Uchwała Nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
09.10.2014 15:10:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r.
06.10.2014 11:43:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
06.10.2014 11:42:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
06.10.2014 08:06:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lelisie z dnia 3 października 2014 r.
06.10.2014 08:06:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lelisie z dnia 3 października 2014 r.
30.09.2014 16:09:47 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu OBWIESZCZENIE STAROSTY
30.09.2014 16:09:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY
29.09.2014 13:05:06 Piotr Parzych Dodany załącznik SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE do artykułu SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE
29.09.2014 13:04:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE
29.09.2014 12:47:31 Piotr Parzych Dodany załącznik HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE do artykułu HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE
29.09.2014 12:47:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE
22.09.2014 11:05:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2014 11:05:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2014 11:05:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2014 11:04:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2014 11:04:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2014 11:04:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2014 11:03:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
16.09.2014 13:25:37 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH / WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH / ODRZUCONYCH OFERTACH / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
16.09.2014 13:23:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH / WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH / ODRZUCONYCH OFERTACH / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
16.09.2014 09:20:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za I półrocze 2014 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 sierpnia 2014 r.
16.09.2014 09:19:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie za I półrocze 2014 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 sierpnia 2014 r.
16.09.2014 09:19:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 sierpnia 2014 r.
16.09.2014 09:18:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z wykonania budżetu Gminy Lelis za I półrocze 2014 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 sierpnia 2014 r.
16.09.2014 09:06:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 sierpnia 2014 r.
09.09.2014 11:16:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o przebiegu konsultacji do artykułu INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI
09.09.2014 11:16:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI
05.09.2014 15:17:23 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R.
05.09.2014 15:17:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R.
05.09.2014 15:16:33 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2014 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2014 WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R.