<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
28.07.2016 15:18:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
28.07.2016 15:17:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
28.07.2016 15:15:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
28.07.2016 13:50:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.07.2016 13:49:20 Piotr Parzych Usunięty załącznik Protokół z otwarcia ofert z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
28.07.2016 13:48:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
18.07.2016 13:45:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
18.07.2016 13:41:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
18.07.2016 13:39:57 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
18.07.2016 13:39:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
18.07.2016 11:07:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
18.07.2016 11:07:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
18.07.2016 11:05:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE I DOSTAWĘ PRZEZROCZYSTYCH URN WYBORCZYCH DLA GMINY LELIS
15.07.2016 15:27:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.07.2016 15:26:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.07.2016 15:26:00 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ - str. tyt. do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.07.2016 15:25:42 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.07.2016 15:25:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.07.2016 15:20:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
15.07.2016 15:20:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Załacznik nr 5 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
15.07.2016 15:19:59 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ - str. tyt. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
15.07.2016 15:19:23 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
15.07.2016 15:16:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
12.07.2016 15:00:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Białobiel, Łęg Przedmiejski, Siemnocha - zbiorówka - przedmiar (*.ath) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2016 12:35:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr XIV/117/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/117/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:35:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/117/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:32:39 Piotr Parzych Dodany załącznik REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LELIS do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/116/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:31:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/116/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:25:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/115/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:20:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/114/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:17:06 Piotr Parzych Dodany załącznik WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/113/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:16:58 Piotr Parzych Dodany załącznik WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/113/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:15:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/113/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:11:47 Piotr Parzych Dodany załącznik STATUT Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/112/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:11:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Akt założycielski Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/112/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:08:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/112/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:05:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/111/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:02:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/111/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:59:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów/wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:59:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:59:10 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:58:53 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:58:35 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:53:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:50:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019 Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:50:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:49:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:45:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:42:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/108/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:32:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/107/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.