<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
13.04.2016 08:57:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:57:15 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:56:57 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:52:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:48:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR XI/84/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:48:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XI/84/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:47:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/84/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.
13.04.2016 08:42:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/83/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 8 stycznia 2016 r.
04.04.2016 15:23:02 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
31.03.2016 16:05:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - branża elektryczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 16:04:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - branża drogowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 16:02:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt stałej organizacji ruchu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 16:01:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany branża elektryczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 16:00:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany branża drogowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 15:58:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys branża elektryczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 15:58:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys branża drogowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 15:57:35 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 15:55:52 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.03.2016 15:55:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.03.2016 10:37:12 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
30.03.2016 10:36:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
30.03.2016 10:35:29 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.03.2016 13:42:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu Informacja o wyborze oferty
24.03.2016 13:42:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze oferty
24.03.2016 13:40:32 Piotr Parzych Usunięty załącznik Informacja o wyborze oferty z artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
24.03.2016 13:39:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
24.03.2016 13:38:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
23.03.2016 08:50:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
17.03.2016 15:27:52 Piotr Parzych Dodany załącznik LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
15.03.2016 16:01:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
14.03.2016 08:22:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
14.03.2016 08:21:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
14.03.2016 08:21:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.03.2016 14:18:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Bartosz Podolak
08.03.2016 14:17:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Bartosz Podolak
08.03.2016 14:16:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Ogniewska Anna
08.03.2016 14:15:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Sęk Barbara
08.03.2016 14:14:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Sęk Barbara
03.03.2016 14:50:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
03.03.2016 14:49:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
03.03.2016 12:19:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
03.03.2016 12:18:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
03.03.2016 12:17:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.03.2016 14:44:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
29.02.2016 15:59:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
26.02.2016 12:45:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:54:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi - wszyscy uczestnicy postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:54:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi - wszyscy uczestnicy postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:53:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Profil kanalizacji sanitarnej do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:53:17 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane