<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Data Redaktor Zmiana
22.01.2016 00:24:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:10:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Lelis na lata 2016-2020 do artykułu UCHWAŁA NR VIII/68/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
22.01.2016 00:04:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/68/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:58:28 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 do artykułu UCHWAŁA NR VIII/67/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:56:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/67/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:51:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Program współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:49:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:44:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:43:34 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:43:04 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:41:01 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:36:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:31:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VIII/ 64 /2015 z dnia 2015-11-27 do artykułu UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:30:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:30:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:22:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 listopada 2015 r.
21.01.2016 23:02:42 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2016 do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
21.01.2016 23:02:09 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
21.01.2016 23:01:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
21.01.2016 23:01:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
21.01.2016 23:00:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
21.01.2016 22:59:55 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
21.01.2016 22:59:16 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 - ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
21.01.2016 22:58:34 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
21.01.2016 22:57:31 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016 – ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
21.01.2016 22:57:02 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
21.01.2016 22:55:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.
18.01.2016 15:22:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł I N F O R M A C J A
18.01.2016 15:21:44 Piotr Parzych Edytowano artykuł I N F O R M A C J A
18.01.2016 15:21:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu I N F O R M A C J A
18.01.2016 15:20:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł I N F O R M A C J A
18.01.2016 15:18:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu I N F O R M A C J A
18.01.2016 15:17:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł I N F O R M A C J A
14.01.2016 15:20:00 Piotr Parzych Dodany załącznik KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY LELIS do artykułu Rejestr instytucji kultury
14.01.2016 15:19:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Lelis do artykułu Rejestr instytucji kultury
14.12.2015 07:56:49 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE do artykułu ZARZĄDZENIE NR 120.9.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 grudnia 2015 r.
14.12.2015 07:56:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 120.9.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 grudnia 2015 r.
08.12.2015 14:42:03 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 120.1.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2014 r.
08.12.2015 14:41:54 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 sierpnia 2014 r.
08.12.2015 14:41:45 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 2 lutego 2015 r.
08.12.2015 14:41:35 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lutego 2015 r.
08.12.2015 14:41:21 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2015 r.
08.12.2015 14:41:09 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 10 marca 2015 r.
23.11.2015 15:42:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie 0050.69.2015 do artykułu Zarządzenie Nr 0050.69.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 listopada 2015 r.
23.11.2015 15:41:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 0050.69.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 listopada 2015 r.
05.11.2015 15:32:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt - Statut Aleksandrowa do artykułu Projekt statutu sołectwa Aleksandrowo
23.10.2015 09:55:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 października 2015 r.
23.10.2015 08:29:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
19.10.2015 10:57:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Załacznik do Zarządzenia Nr 0050.61.2015 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 października 2015 r.
19.10.2015 10:56:31 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 października 2015 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 października 2015 r.