<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Data Redaktor Zmiana
20.01.2015 09:58:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
20.01.2015 09:57:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
20.01.2015 09:56:18 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
20.01.2015 09:55:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
15.01.2015 15:13:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Lelis do artykułu Rejestr instytucji kultury
15.01.2015 15:12:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Rejestr instytucji kultury
12.01.2015 15:28:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały nr II/15/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/15/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 15:25:50 Piotr Parzych Usunięty załącznik Załącznik do uchwały nr II/15/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r. z artykułu UCHWAŁA Nr II/15/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 15:25:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały nr II/15/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/15/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 15:23:13 Piotr Parzych Usunięty załącznik Załącznik do uchwały Nr II/ 15/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2014 r. z artykułu UCHWAŁA Nr II/15/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 15:20:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr II/ 15/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2014 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/15/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 15:13:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/15/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 15:10:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr II/14/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 15:09:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/14/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 15:07:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr II/13/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 15:06:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/13/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 15:05:21 Piotr Parzych Usunięto artykuł UCHWAŁA Nr II/13/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r. z kategorii Uchwały 2014
12.01.2015 15:02:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł
12.01.2015 15:02:25 Piotr Parzych Edytowano artykuł
12.01.2015 15:01:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
12.01.2015 14:48:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr II/12/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:47:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/12/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:45:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/11/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:33:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały nr II/10/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/10/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:33:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/10/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:29:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr II/9/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/9/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:28:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/9/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:25:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:25:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:24:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:24:36 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:24:14 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:23:56 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:15:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:13:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr II/7/2014 z dnia 2014-12-30 do artykułu UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:13:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:12:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 14:09:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:58:38 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2015 do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:57:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:57:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:56:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan dotacji udzielonych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:56:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:56:06 Piotr Parzych Dodany załącznik PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:55:46 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 - ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:55:28 Piotr Parzych Usunięty załącznik PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. z artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:55:20 Piotr Parzych Dodany załącznik PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:54:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków na 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:54:20 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2015 – ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 13:54:01 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.