<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
15.09.2016 10:49:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik - STATUT ZASiP do artykułu UCHWAŁA Nr XV/120/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 10:48:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XV/120/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 10:14:34 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR XV/119/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 10:14:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu UCHWAŁA NR XV/119/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 10:13:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XV/119/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 10:13:28 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR XV/119/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 10:13:07 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XV/119/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 10:12:46 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA NR XV/119/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 10:11:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XV/119/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 09:47:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019 Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr XV/118/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 09:46:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA Nr XV/118/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 09:45:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA Nr XV/118/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
15.09.2016 09:44:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XV/118/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
31.08.2016 13:24:53 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2016 R. do artykułu INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2016 R.
31.08.2016 13:24:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2016 R.
31.08.2016 13:24:05 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2016 R. do artykułu INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2016 R.
31.08.2016 13:23:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2016 R.
29.08.2016 11:07:07 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
25.08.2016 13:57:02 Piotr Parzych Edytowano artykuł Wielczyk Urszula
25.08.2016 13:56:44 Piotr Parzych Edytowano artykuł Pieńkosz Wanda
25.08.2016 13:56:29 Piotr Parzych Edytowano artykuł Kowalska Marzena
24.08.2016 08:02:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
12.08.2016 21:17:20 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:16:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys nr 4 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:16:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys nr 3 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:15:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys nr 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:15:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys nr 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:14:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Zestawienie oznakowania pionowego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:14:11 Piotr Parzych Dodany załącznik BIOZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:13:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Obszar oddziaływania obiektu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:13:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis Techniczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:13:21 Piotr Parzych Dodany załącznik izba projektanta do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:13:06 Piotr Parzych Dodany załącznik UPRAWNIENIA PROJEKTANTA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:12:50 Piotr Parzych Dodany załącznik oświadzcenia projektanta do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:12:35 Piotr Parzych Dodany załącznik zawartość opracowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:12:21 Piotr Parzych Dodany załącznik str.tytułowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:11:48 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:10:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:09:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
04.08.2016 11:19:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykluczeniu/odrzuceniu do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
04.08.2016 11:19:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
04.08.2016 11:18:52 Piotr Parzych Usunięto artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykluczeniu/odrzuceniu z kategorii Rozstrzygnięcia
04.08.2016 11:18:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
04.08.2016 11:17:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykluczeniu/odrzuceniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.08.2016 13:06:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty/wykluczeniu/odrzuceniu do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
02.08.2016 13:05:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
02.08.2016 13:04:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty/wykluczeniu/odrzuceniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
29.07.2016 21:27:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
29.07.2016 21:26:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
29.07.2016 21:25:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane