<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Data Redaktor Zmiana
24.03.2016 13:38:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
23.03.2016 08:50:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
17.03.2016 15:27:52 Piotr Parzych Dodany załącznik LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
15.03.2016 16:01:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
14.03.2016 08:22:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
14.03.2016 08:21:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
14.03.2016 08:21:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.03.2016 14:18:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Bartosz Podolak
08.03.2016 14:17:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Bartosz Podolak
08.03.2016 14:16:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Ogniewska Anna
08.03.2016 14:15:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Sęk Barbara
08.03.2016 14:14:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Sęk Barbara
03.03.2016 14:50:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
03.03.2016 14:49:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
03.03.2016 12:19:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
03.03.2016 12:18:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
03.03.2016 12:17:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.03.2016 14:44:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
29.02.2016 15:59:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
26.02.2016 12:45:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:54:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi - wszyscy uczestnicy postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:54:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi - wszyscy uczestnicy postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:53:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Profil kanalizacji sanitarnej do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:53:17 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:52:54 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:52:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 12:30:11 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
25.02.2016 12:28:33 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU
25.02.2016 12:27:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU
25.02.2016 10:36:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór zykazu wykonanych robót budowlanych (uzupełnienie) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2016 14:56:58 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA (uzupełnienie) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.02.2016 13:18:12 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2016 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 lutego 2016 r.
22.02.2016 13:10:23 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 lutego 2016 r.
22.02.2016 13:10:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 lutego 2016 r.
19.02.2016 15:22:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ - wszyscy wykonawcy. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
19.02.2016 15:19:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ - wszyscy wykonawcy. do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
19.02.2016 15:16:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
18.02.2016 14:43:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.02.2016 13:39:58 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ- TYT. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
18.02.2016 13:39:40 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
18.02.2016 13:37:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
17.02.2016 12:15:18 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT EL. (uzupełnienie) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2016 09:36:06 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2016 09:23:00 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY- ELEKTRYCZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2016 09:18:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY- KONSTRUKCJA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2016 09:16:52 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY- INST. SANITARNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.02.2016 17:14:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do wszsytkich wykonawców. do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
16.02.2016 17:13:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
16.02.2016 17:06:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.6.2016 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 lutego 2016 r.
16.02.2016 17:05:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 lutego 2016 r.