<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
19.12.2016 15:39:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała_Nr_Os.458.2016 do artykułu Uchwała Nr Os.458.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 roku
19.12.2016 15:38:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.458.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 roku
19.12.2016 15:36:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała_Nr_Os.457.2016 do artykułu Uchwała Nr Os.457.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 roku
19.12.2016 15:35:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.457.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 roku
13.12.2016 15:06:47 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
13.12.2016 15:06:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
09.12.2016 12:02:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/134/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 11:53:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 11:50:06 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017 do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/132/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 11:48:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/132/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 11:46:06 Piotr Parzych Dodany załącznik U Z A S A D N I E N I E do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/131/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 11:45:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/131/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 11:41:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 11:41:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 11:41:16 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 11:40:56 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 11:40:40 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 10:08:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 10:02:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019 Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/129/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 10:01:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/129/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 10:01:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/129/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
09.12.2016 09:57:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/129/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
01.12.2016 13:48:09 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
01.12.2016 13:47:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
01.12.2016 13:45:22 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
28.11.2016 13:31:04 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
18.11.2016 15:42:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) i ZAŁĄCZNIKI do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
18.11.2016 15:40:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
17.11.2016 13:49:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:47:24 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:47:07 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:46:49 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:46:30 Piotr Parzych Usunięty załącznik STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH z artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:46:28 Piotr Parzych Usunięty załącznik STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYC z artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:46:20 Piotr Parzych Usunięty załącznik STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH z artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:45:43 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:45:26 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYC do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:45:12 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:44:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:41:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVII/127/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:26:34 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 R. do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:25:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:24:49 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:24:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:24:00 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:23:37 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:18:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 08:53:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XVII/125/2016 z dnia 2016-10-28 do artykułu Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 08:53:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 08:52:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.