<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
12.07.2016 12:20:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/114/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:17:06 Piotr Parzych Dodany załącznik WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/113/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:16:58 Piotr Parzych Dodany załącznik WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/113/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:15:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/113/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:11:47 Piotr Parzych Dodany załącznik STATUT Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/112/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:11:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Akt założycielski Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/112/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:08:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/112/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:05:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/111/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 12:02:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/111/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:59:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów/wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:59:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:59:10 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:58:53 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:58:35 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:53:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:50:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019 Gminy Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:50:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:49:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:45:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:42:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/108/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:32:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/107/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
12.07.2016 11:09:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/106/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
11.07.2016 15:39:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 5 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
11.07.2016 15:39:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Strona tytułowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
11.07.2016 15:39:07 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
11.07.2016 15:38:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
11.07.2016 15:06:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Opinia ZUD pozostale do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 15:03:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Opinia ZUD Łęg Przedmiejski (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 15:00:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Warunki - kanalizacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 15:00:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Warunki - woda (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 14:58:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Opinia sanitarna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 14:58:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzgodnienie PGE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 13:44:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Rysunki dodatkowe (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 13:42:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 13:41:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapy PZT po uzgodnieniach cz 2 (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 13:31:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapy PZT po uzgodnieniach cz 1 (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 13:03:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany - Miasto do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 12:51:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Szczegółowa Specyfikacja Techniczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 12:49:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Opinia geotechniczna (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 12:46:34 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 12:46:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 12:44:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.07.2016 09:09:04 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2016 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 lipca 2016 r.
07.07.2016 14:49:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
07.07.2016 10:38:15 Piotr Parzych Usunięty załącznik ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2016 z artykułu ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 lipca 2016 r.
07.07.2016 10:36:22 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2016 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 lipca 2016 r.
07.07.2016 10:35:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 lipca 2016 r.
01.07.2016 16:46:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Rysunek nr 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.07.2016 16:45:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Rysunek nr 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.07.2016 16:44:12 Piotr Parzych Dodany załącznik REMONTY 2016 Oswiadczenie_Projektanta do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane