<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
16.01.2017 11:32:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
16.01.2017 11:31:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
16.01.2017 11:30:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
16.01.2017 11:29:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
16.01.2017 11:28:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/129/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.
16.01.2017 11:25:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
16.01.2017 11:24:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
16.01.2017 11:23:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XV/119/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
16.01.2017 11:22:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XV/118/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.
16.01.2017 11:21:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
16.01.2017 11:20:15 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
16.01.2017 11:19:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
16.01.2017 11:17:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/106/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.
16.01.2017 11:10:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.33.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 roku do artykułu Uchwała Nr Os.33.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 roku
16.01.2017 11:10:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.33.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 roku
09.01.2017 09:27:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Podział Gminy Lelis na stałe obwody głosowania do artykułu UCHWAŁA NR XIX/141/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:26:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/141/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:23:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Podział Gminy Lelis na okręgi wyborcze do artykułu UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:23:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:21:23 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2017 – 2019 do artykułu UCHWAŁA NR XIX/139/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:20:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/139/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:18:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR XIX/138/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:17:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XIX/138/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:17:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR XIX/138/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:17:19 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XIX/138/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:16:58 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA NR XIX/138/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:15:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/138/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:10:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:08:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XIX/137/2016 z dnia 2016-12-30 do artykułu UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:07:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:07:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 09:05:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:59:56 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2017 do artykułu UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:59:37 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 R. do artykułu UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:59:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 do artykułu UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:58:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:58:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:58:12 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 R. do artykułu UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:57:50 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017 - ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:57:33 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA 2017 R. do artykułu UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:57:05 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017 – ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:56:49 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2017 R. do artykułu UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:51:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:40:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały nr XIX/135/2016 z dnia 2016-12-30 do artykułu UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:37:25 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:35:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:34:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:26:02 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
09.01.2017 08:25:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
05.01.2017 08:31:00 Piotr Parzych Edytowano artykuł SOŁECTWA GMINY LELIS