<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
17.03.2017 11:14:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
03.03.2017 14:22:00 Piotr Parzych Dodany załącznik REGULAMIN KONKURSU do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
03.03.2017 14:21:38 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
03.03.2017 14:21:24 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
03.03.2017 14:20:03 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
03.03.2017 14:19:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
03.03.2017 14:18:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o anulowaniu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 90,64 m.kw znajdującego się w Lelisie przy ul. Szkolnej 48 do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
01.03.2017 11:32:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
01.03.2017 11:31:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
01.03.2017 11:30:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
01.03.2017 11:02:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Program Ochrony Środowiska Gminy Lelis na lata 2016-2025 do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/151/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:57:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Program Ochrony Środowiska Gminy Lelis na lata 2016-2025 do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/151/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:50:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:45:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/154/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:42:19 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr XXI/153/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:41:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/153/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:33:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:32:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sieci prowadzonych przez Gminę Lelis klas dotychczasowych publicznych gimnazjów do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:31:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:30:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:26:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/151/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:23:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/150/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:04:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/149/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:01:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/148/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:58:25 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LELIS do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/145/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:57:35 Piotr Parzych Usunięty załącznik Program opieki nad zierzętami bezdomnymi Gmina Lelis 2017 r z artykułu UCHWAŁA Nr XXI/145/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:57:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/147/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:54:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/146/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:51:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Program opieki nad zierzętami bezdomnymi Gmina Lelis 2017 r do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/145/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:45:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/145/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:40:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:40:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:40:09 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2017 R. do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:39:36 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:39:15 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:09:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:04:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXI/143/2017 z dnia 2017-02-27 do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/143/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:04:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/143/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:03:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/143/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:02:04 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XXI/143/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/143/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:01:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/143/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
28.02.2017 16:21:30 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2016 R.
28.02.2017 16:20:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2016 R.
28.02.2017 15:33:05 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
28.02.2017 15:32:48 Piotr Parzych Dodany załącznik REGULAMIN KONKURSU do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
28.02.2017 15:32:26 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
28.02.2017 15:31:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
22.02.2017 15:20:11 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA
22.02.2017 15:20:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
22.02.2017 15:17:59 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE 0050.7.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 21 lutego 2017 r. do artykułu ZARZĄDZENIE 0050.7.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 21 lutego 2017 r.