<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
01.04.2015 15:47:19 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
01.04.2015 15:47:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
01.04.2015 14:57:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
27.03.2015 14:31:32 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2014 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2014 R.
27.03.2015 14:31:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2014 R.
27.03.2015 12:02:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZANIE NR 0050.9.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 10 marca 2015 r.
25.03.2015 15:12:57 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
25.03.2015 15:12:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
24.03.2015 15:29:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 15:25:59 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/26/2015 do artykułu UCHWAŁA Nr III/26/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 15:25:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/26/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 15:23:38 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/25/2015 do artykułu UCHWAŁA Nr III/25/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 15:23:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/25/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 15:20:27 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr III/24/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 15:19:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/24/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 14:07:26 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr III/23/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 14:06:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/23/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 13:39:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
24.03.2015 13:38:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
24.03.2015 13:27:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/22/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 11:22:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr III/21/2015 do artykułu UCHWAŁA Nr III/21/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 11:15:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/21/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 11:05:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr III/20/2015 do artykułu UCHWAŁA Nr III/20/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 11:02:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/20/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:58:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/19/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:55:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr III/18/2015 do artykułu UCHWAŁA Nr III/18/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:52:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/18/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:45:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan dotacji udzielonych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:44:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do artykułu UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:44:30 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R. PO ZMIANACH do artykułu UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:44:09 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:43:48 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK do artykułu UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
24.03.2015 10:43:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/17/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:20:05 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:19:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:16:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr III/16/2015 z dnia 2015-02-27 do artykułu UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:15:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:14:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 15:11:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr III/16/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.
20.03.2015 10:43:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do SIWZ ROŚ.271.2.2015 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
19.03.2015 11:52:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Tomasz Antoni Nalewajk
19.03.2015 11:51:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Tomasz Antoni Nalewajk
19.03.2015 11:50:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Marcin Marian Piekarski
19.03.2015 11:50:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Kazimierz Gers
19.03.2015 11:49:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Kazimierz Gers
19.03.2015 11:49:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Józef Szczubełek
19.03.2015 11:48:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Józef Szczubełek
19.03.2015 11:48:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Janusz Henryk Bałon
19.03.2015 11:47:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Janusz Henryk Bałon
19.03.2015 11:43:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Anna Danuta Dobkowska