<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
10.04.2017 15:32:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXII/155/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.
10.04.2017 14:52:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2016 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.
10.04.2017 14:51:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.
10.04.2017 14:48:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
10.04.2017 14:47:49 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
10.04.2017 14:46:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.
03.04.2017 08:13:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2016 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.
03.04.2017 08:13:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.
03.04.2017 08:08:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2016 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.
03.04.2017 08:00:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.
23.03.2017 15:03:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
23.03.2017 15:03:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
23.03.2017 15:01:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
20.03.2017 12:25:15 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA
20.03.2017 12:24:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
17.03.2017 11:14:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
03.03.2017 14:22:00 Piotr Parzych Dodany załącznik REGULAMIN KONKURSU do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
03.03.2017 14:21:38 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
03.03.2017 14:21:24 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
03.03.2017 14:20:03 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
03.03.2017 14:19:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
03.03.2017 14:18:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o anulowaniu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 90,64 m.kw znajdującego się w Lelisie przy ul. Szkolnej 48 do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
01.03.2017 11:32:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
01.03.2017 11:31:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
01.03.2017 11:30:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
01.03.2017 11:02:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Program Ochrony Środowiska Gminy Lelis na lata 2016-2025 do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/151/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:57:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Program Ochrony Środowiska Gminy Lelis na lata 2016-2025 do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/151/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:50:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:45:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/154/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:42:19 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr XXI/153/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:41:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/153/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:33:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:32:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sieci prowadzonych przez Gminę Lelis klas dotychczasowych publicznych gimnazjów do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:31:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:30:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:26:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/151/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:23:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/150/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:04:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/149/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 10:01:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/148/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:58:25 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LELIS do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/145/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:57:35 Piotr Parzych Usunięty załącznik Program opieki nad zierzętami bezdomnymi Gmina Lelis 2017 r z artykułu UCHWAŁA Nr XXI/145/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:57:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/147/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:54:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/146/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:51:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Program opieki nad zierzętami bezdomnymi Gmina Lelis 2017 r do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/145/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:45:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/145/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:40:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:40:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:40:09 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2017 R. do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:39:36 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
01.03.2017 09:39:15 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.