<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
19.05.2017 10:04:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
19.05.2017 10:02:15 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA do artykułu WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
19.05.2017 10:02:03 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA do artykułu WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
19.05.2017 10:01:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
19.05.2017 09:31:28 Piotr Parzych Edytowano artykuł DOKUMENTY
19.05.2017 09:30:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł DOKUMENTY
19.05.2017 09:25:20 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
19.05.2017 09:25:03 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego do artykułu POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
19.05.2017 09:24:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
19.05.2017 09:22:53 Piotr Parzych Usunięto artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Lelis z kategorii ESP Urzędu Gminy Lelis
19.05.2017 09:21:45 Piotr Parzych Edytowano artykuł
18.05.2017 14:37:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY
18.05.2017 14:30:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy do artykułu Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
18.05.2017 14:30:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
18.05.2017 14:25:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Wójt gminy
18.05.2017 14:24:21 Piotr Parzych Usunięto artykuł Wójt gminy z kategorii Urząd Gminy
18.05.2017 14:23:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
15.05.2017 13:51:14 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:51:02 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:50:30 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/167/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:50:22 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/166/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:50:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:49:59 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:32:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:31:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:29:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr XXIII/167/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/167/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:28:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/167/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:27:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/166/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:25:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:24:45 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2017 R. do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:24:31 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:24:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:22:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXIII/164/2017 z dnia 2017-04-28 do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:22:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:21:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:21:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
12.05.2017 13:37:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
12.05.2017 13:37:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
12.05.2017 13:36:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
09.05.2017 11:12:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan odnowy miejscowości Dąbrówka do artykułu Uchwała Nr XXX/145/09 Rady Gminy Lelis
28.04.2017 14:23:09 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2016 R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2016 R.
28.04.2017 14:22:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2016 R.
27.04.2017 10:31:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie do artykułu SPRAWOZDANIE
27.04.2017 10:30:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE
20.04.2017 15:21:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
13.04.2017 12:00:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXII/156/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.
13.04.2017 11:58:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXII/155/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.
13.04.2017 11:56:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
13.04.2017 11:55:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/143/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.
13.04.2017 11:46:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2016 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.