<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
19.05.2017 10:33:39 Piotr Parzych Dodany załącznik OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST do artykułu OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
19.05.2017 10:33:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
19.05.2017 10:32:50 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST do artykułu INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
19.05.2017 10:32:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
19.05.2017 10:23:44 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O UDZIAŁY - WSPÓLNOTA GRUNTOWA do artykułu
19.05.2017 10:23:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
19.05.2017 10:20:03 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O UZNANIE ZA WSPÓLNOTĘ GRUNTOWA do artykułu
19.05.2017 10:19:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
19.05.2017 10:14:45 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LELIS do artykułu
19.05.2017 10:14:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
19.05.2017 10:09:22 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI do artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĄTAMI
19.05.2017 10:09:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĄTAMI
19.05.2017 10:06:33 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT do artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
19.05.2017 10:06:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
19.05.2017 10:05:11 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
19.05.2017 10:04:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
19.05.2017 10:02:15 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA do artykułu WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
19.05.2017 10:02:03 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA do artykułu WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
19.05.2017 10:01:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
19.05.2017 09:31:28 Piotr Parzych Edytowano artykuł DOKUMENTY
19.05.2017 09:30:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł DOKUMENTY
19.05.2017 09:25:20 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
19.05.2017 09:25:03 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego do artykułu POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
19.05.2017 09:24:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
19.05.2017 09:22:53 Piotr Parzych Usunięto artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Lelis z kategorii ESP Urzędu Gminy Lelis
19.05.2017 09:21:45 Piotr Parzych Edytowano artykuł
18.05.2017 14:37:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY
18.05.2017 14:30:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy do artykułu Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
18.05.2017 14:30:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
18.05.2017 14:25:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Wójt gminy
18.05.2017 14:24:21 Piotr Parzych Usunięto artykuł Wójt gminy z kategorii Urząd Gminy
18.05.2017 14:23:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
15.05.2017 13:51:14 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:51:02 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:50:30 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/167/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:50:22 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/166/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:50:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:49:59 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:32:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:31:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:29:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr XXIII/167/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/167/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:28:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/167/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:27:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/166/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:25:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:24:45 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2017 R. do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:24:31 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:24:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:22:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXIII/164/2017 z dnia 2017-04-28 do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:22:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.
15.05.2017 13:21:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.