<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
19.07.2017 14:28:36 Piotr Parzych Dodany załącznik 15. MAPY zakres zadania siec wod. z przyl do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:27:51 Piotr Parzych Dodany załącznik 14. BIOZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:27:30 Piotr Parzych Dodany załącznik 13. Rys. zabezpieczenie pkt .geodezyjnego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:27:09 Piotr Parzych Dodany załącznik 12. Rys zabezpieczenie kabla do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:26:48 Piotr Parzych Dodany załącznik 11. Rys. przejscie pod drogą do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:26:19 Piotr Parzych Dodany załącznik 10. Rys. przejscie rowem do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:25:49 Piotr Parzych Dodany załącznik 9. Rys. studnia wodomierzowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:24:27 Piotr Parzych Dodany załącznik 8. Wymogi zasilania dla pompowni v2.2.N48 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:24:12 Piotr Parzych Dodany załącznik 7. Schemat zasilanie UZT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:22:41 Piotr Parzych Dodany załącznik 6. Rys. Zbiornik UZT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:22:19 Piotr Parzych Dodany załącznik 5. Rys. przydomowa przepompownia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:21:14 Piotr Parzych Dodany załącznik 4. Przydomowa przepompownia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:20:06 Piotr Parzych Dodany załącznik 3. Obliczenia_2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:16:35 Piotr Parzych Dodany załącznik 3. Obliczenia_1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:14:30 Piotr Parzych Dodany załącznik 2. pogladowa ark.22-24 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:14:20 Piotr Parzych Dodany załącznik 1. PB Opis techniczny-tom II do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:14:05 Piotr Parzych Dodany załącznik 1. PB Opis techniczny-tom I do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:10:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót - Sieć wod-kan do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:09:53 Piotr Parzych Dodany załącznik SST Sieć wod-kan do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:07:29 Piotr Parzych Dodany załącznik 3 PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:03:06 Piotr Parzych Dodany załącznik 2 PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:59:06 Piotr Parzych Dodany załącznik 1_cd PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:55:18 Piotr Parzych Dodany załącznik 1 PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:47:40 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA - ZAŁĄCZNIKI_2 (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:45:49 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA - ZAŁĄCZNIKI_1 (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:30:28 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:29:31 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:29:19 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:26:50 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B.ELEKTRYCZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:04:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR - OCZYSZCZALNIA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:03:38 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - OCZYSZCZALNIA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 12:49:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 12:48:53 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 12:48:17 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 12:47:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 10:54:18 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 10:39:51 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:39:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:37:09 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:36:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:35:53 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.07.2017 12:18:31 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK CEIDG - 1_w1.8.3_2017-04-13-2 do artykułu WNIOSEK - CEIDG
18.07.2017 12:17:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK - CEIDG
18.07.2017 11:59:26 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:59:11 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:59:03 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:58:57 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:58:50 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:44:30 Piotr Parzych Edytowano artykuł
18.07.2017 11:39:42 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ