<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
03.07.2018 16:36:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2018 r.
03.07.2018 15:15:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2018 15:14:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót II etap do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2018 15:11:11 Piotr Parzych Dodany załącznik PB ARCH.BUD.Kurpiewskie I i II etap do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2018 15:10:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2018 15:09:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
02.07.2018 15:43:54 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu OBWIESZCZENIE
02.07.2018 15:43:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
02.07.2018 10:12:13 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
02.07.2018 10:10:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
02.07.2018 08:04:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.175.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku do artykułu Uchwała Nr Os.175.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku
02.07.2018 08:03:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.175.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku
29.06.2018 14:52:24 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA do artykułu ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
29.06.2018 14:51:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
29.06.2018 13:31:29 Piotr Parzych Edytowano artykuł SOŁECTWA GMINY LELIS
29.06.2018 09:38:10 Piotr Parzych Edytowano artykuł SOŁECTWA GMINY LELIS
29.06.2018 09:37:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł SOŁECTWA GMINY LELIS
28.06.2018 15:56:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
28.06.2018 15:54:21 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane do artykułu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
28.06.2018 15:53:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
28.06.2018 08:06:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
25.06.2018 08:40:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjasnienia do zapytania ofertowego do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
25.06.2018 08:40:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Pozwolenie na budowę m.Gąski prawomocne do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
20.06.2018 15:14:04 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
20.06.2018 15:13:05 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane do artykułu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
20.06.2018 15:12:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
20.06.2018 11:29:38 Piotr Parzych Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE - XXXVII SESJA RADY GMINY LELIS
20.06.2018 11:29:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - XXXVII SESJA RADY GMINY LELIS
20.06.2018 11:17:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty -Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
20.06.2018 11:17:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty -Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.06.2018 12:23:31 Piotr Parzych Usunięty załącznik Przedmiar z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.06.2018 12:23:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.06.2018 16:27:00 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
18.06.2018 16:26:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
18.06.2018 16:21:08 Piotr Parzych Dodany załącznik DO PROJEKTU rys.2.2 PZT leg przedmiejski na skanach 08 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.06.2018 16:18:25 Piotr Parzych Dodany załącznik DO PROJEKTU rys.2.1PZT leg przedmiejski na skanach 08 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.06.2018 16:14:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt Budowlany (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.06.2018 16:06:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt Stałej Organizacji Ruchu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.06.2018 16:04:06 Piotr Parzych Dodany załącznik STWiOR (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.06.2018 16:02:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.06.2018 16:02:11 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.06.2018 15:55:37 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.06.2018 15:54:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.06.2018 14:20:12 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
18.06.2018 14:19:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
18.06.2018 13:20:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały do artykułu UCHWAŁA Nr XXXVI/245/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r.
18.06.2018 13:20:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXXVI/245/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r.
18.06.2018 13:18:20 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XXXVI/244/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XXXVI/244/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r.
18.06.2018 13:17:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXXVI/244/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r.
18.06.2018 13:16:35 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XXXVI/243/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XXXVI/243/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r.