<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Data Redaktor Zmiana
25.02.2016 14:54:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi - wszyscy uczestnicy postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:54:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi - wszyscy uczestnicy postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:53:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Profil kanalizacji sanitarnej do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:53:17 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:52:54 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 14:52:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.02.2016 12:30:11 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
25.02.2016 12:28:33 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU
25.02.2016 12:27:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU
25.02.2016 10:36:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór zykazu wykonanych robót budowlanych (uzupełnienie) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.02.2016 14:56:58 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA (uzupełnienie) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
22.02.2016 13:18:12 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2016 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 lutego 2016 r.
22.02.2016 13:10:23 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 lutego 2016 r.
22.02.2016 13:10:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 lutego 2016 r.
19.02.2016 15:22:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ - wszyscy wykonawcy. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
19.02.2016 15:19:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ - wszyscy wykonawcy. do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
19.02.2016 15:16:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
18.02.2016 14:43:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.02.2016 13:39:58 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ- TYT. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
18.02.2016 13:39:40 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
18.02.2016 13:37:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
17.02.2016 12:15:18 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT EL. (uzupełnienie) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2016 09:36:06 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2016 09:23:00 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY- ELEKTRYCZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2016 09:18:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY- KONSTRUKCJA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2016 09:16:52 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY- INST. SANITARNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.02.2016 17:14:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do wszsytkich wykonawców. do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
16.02.2016 17:13:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
16.02.2016 17:06:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.6.2016 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 lutego 2016 r.
16.02.2016 17:05:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 lutego 2016 r.
15.02.2016 10:30:11 Piotr Parzych Dodany załącznik LELIS_PB_OPIS_ARCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:29:24 Piotr Parzych Dodany załącznik LELIS_STR_TYT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:28:53 Piotr Parzych Dodany załącznik LELIS_PB_RYSUNKI_ARCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:23:48 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT WYKONAWCZY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:22:14 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT KONSTRUKCJI WYKONAWCZY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:20:56 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBOT ELEKTRYCZNY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:20:42 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:19:46 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:19:01 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:18:54 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:18:07 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:17:47 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:16:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:14:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt zagospodarowania sziałki - linie kablowe + oświetlenie terenu (uzupełnienie do przetargu) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.02.2016 10:13:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Schemat ideowy rozdzielnicy RG (uzupełnienie do przetargu) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
11.02.2016 11:55:06 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.02.2016 16:19:24 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR X/81/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 8 stycznia 2016 r.
09.02.2016 16:19:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/82/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 8 stycznia 2016 r.
09.02.2016 16:16:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/81/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 8 stycznia 2016 r.
09.02.2016 16:13:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR X/82/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 8 stycznia 2016 r.