<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Data Redaktor Zmiana
14.06.2016 11:07:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Górska Anna
14.06.2016 11:05:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Czerkas Ewa
14.06.2016 11:01:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Laska Urszula
14.06.2016 10:58:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Iwona Nasiadka
14.06.2016 10:56:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Iwona Nasiadka
14.06.2016 10:53:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Bałon Celina
14.06.2016 10:49:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Puławska Maria
14.06.2016 10:46:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Kowalska Marzena
14.06.2016 10:43:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Piersa Danuta
14.06.2016 10:41:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Bartosz Podolak
14.06.2016 10:36:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Wielczyk Urszula
14.06.2016 09:34:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Jan Mrozek
14.06.2016 09:31:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2015 do artykułu Prusik Stefan
03.06.2016 14:25:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykluczeniu/odrzuceniu do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
03.06.2016 14:24:57 Piotr Parzych Usunięty załącznik Lelis: Wymiana pokrycia dachowego oraz orynnowania wraz z instalacją odgromową budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim z artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
03.06.2016 14:24:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Lelis: Wymiana pokrycia dachowego oraz orynnowania wraz z instalacją odgromową budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
03.06.2016 14:24:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
03.06.2016 14:23:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykluczeniu/odrzuceniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.05.2016 14:12:23 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
24.05.2016 14:11:30 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
24.05.2016 14:10:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
09.05.2016 09:37:14 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
09.05.2016 09:36:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
09.05.2016 09:35:21 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.05.2016 08:45:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:44:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:41:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/105/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:38:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/104/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:35:08 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2016 – 2019 do artykułu UCHWAŁA NR XIII/103/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:33:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/103/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:29:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:29:05 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:28:33 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:28:22 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:25:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:22:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XIII/101/2016 z dnia 2016-04-25 do artykułu UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:22:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:22:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
09.05.2016 08:21:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.
04.05.2016 15:16:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
29.04.2016 14:28:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.04.2016 13:50:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
21.04.2016 09:45:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytanie - Wymiana pokrycia dachowego oraz orynnowania wraz z instalacją odgromową budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
20.04.2016 15:23:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.04.2016 13:47:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchawla_Nr_Os.119.2016 do artykułu Uchawla_Nr_Os.119.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2016 roku.
15.04.2016 13:46:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchawla_Nr_Os.119.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2016 roku.
14.04.2016 10:22:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.04.2016 10:22:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.04.2016 10:21:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.04.2016 13:45:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Kolorystyka - Elewacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane