<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Data Redaktor Zmiana
28.11.2016 13:31:04 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
18.11.2016 15:42:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) i ZAŁĄCZNIKI do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
18.11.2016 15:40:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
17.11.2016 13:49:13 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:47:24 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:47:07 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:46:49 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:46:30 Piotr Parzych Usunięty załącznik STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH z artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:46:28 Piotr Parzych Usunięty załącznik STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYC z artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:46:20 Piotr Parzych Usunięty załącznik STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH z artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:45:43 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:45:26 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYC do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:45:12 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH do artykułu Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:44:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVII/128/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:41:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVII/127/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:26:34 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 R. do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:25:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:24:49 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R. do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:24:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:24:00 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:23:37 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 13:18:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 08:53:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XVII/125/2016 z dnia 2016-10-28 do artykułu Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 08:53:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedsięwzięcia WPF do artykułu Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 08:52:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
17.11.2016 08:50:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.
14.11.2016 09:02:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
10.11.2016 12:36:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
03.11.2016 10:55:23 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
03.11.2016 10:54:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
03.11.2016 10:53:54 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.11.2016 13:05:50 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
02.11.2016 13:05:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
02.11.2016 13:03:41 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
31.10.2016 08:56:44 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2016 R. do artykułu INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2016 R.
31.10.2016 08:56:30 Piotr Parzych Usunięty załącznik INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2016 R. z artykułu INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2016 R.
31.10.2016 08:56:26 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2016 R. do artykułu INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2016 R.
31.10.2016 08:56:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2016 R.
28.10.2016 09:31:30 Piotr Parzych Usunięty załącznik Informacja z otwarcia ofert z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
28.10.2016 09:31:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
28.10.2016 09:29:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
26.10.2016 14:51:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o przebiegu konsultacji do artykułu Informacja o przebiegu konsultacji
26.10.2016 14:50:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
26.10.2016 14:47:22 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
24.10.2016 15:30:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania oferentów do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
22.10.2016 13:46:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
14.10.2016 15:29:17 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE do artykułu Uchwała nr XVI/124/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 13 października 2016 r.
14.10.2016 15:29:05 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE do artykułu Uchwała nr XVI/124/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 13 października 2016 r.
14.10.2016 15:25:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVI/124/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 13 października 2016 r.
12.10.2016 14:42:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt architektoniczno-konstrukcyjny (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane