<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
19.07.2017 12:47:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 10:54:18 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 10:39:51 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:39:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:37:09 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:36:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:35:53 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.07.2017 12:18:31 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK CEIDG - 1_w1.8.3_2017-04-13-2 do artykułu WNIOSEK - CEIDG
18.07.2017 12:17:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK - CEIDG
18.07.2017 11:59:26 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:59:11 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:59:03 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:58:57 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:58:50 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:44:30 Piotr Parzych Edytowano artykuł
18.07.2017 11:39:42 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:39:23 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:39:12 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:38:56 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:37:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:30:00 Piotr Parzych Edytowano artykuł WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:29:46 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:29:35 Piotr Parzych Edytowano artykuł WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:29:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:22:40 Piotr Parzych Edytowano artykuł WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:21:06 Piotr Parzych Edytowano artykuł WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:20:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:20:44 Piotr Parzych Edytowano artykuł WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:19:24 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:19:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:13:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:07:40 Piotr Parzych Edytowano artykuł WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:02:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:01:50 Piotr Parzych Edytowano artykuł WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
17.07.2017 14:25:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXV/174/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 czerwca 2017 r.
17.07.2017 14:24:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXV/173/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 czerwca 2017 r.
17.07.2017 14:22:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXV/170/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 czerwca 2017 r.
14.07.2017 10:00:35 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:50:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Bialobiel_Dokumenty formalno-prawne (*.zip) - (pozostałe) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:48:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Bialobiel_Dokumenty formalno-prawne (*.zip) - (pozostałe) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:43:30 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL_dokumentacja (pozostale) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:38:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar Białobiel - odnogi ZRID do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:38:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Białobiel SST (pozostałe) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:36:22 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - Mapy PZT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:34:26 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - Mapy PZT ZRID do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:30:18 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL - dokumenty formalno-prawne do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:27:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Białobiel - decyzja lokalizacyjna (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:23:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Białobiel - rysunki do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:18:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Białobiel - opis tech. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.07.2017 16:15:31 Piotr Parzych Dodany załącznik BIAŁOBIEL_Przedmiar Białobiel - ZRID do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane