<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
31.08.2016 13:23:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2016 R.
29.08.2016 11:07:07 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
25.08.2016 13:57:02 Piotr Parzych Edytowano artykuł Wielczyk Urszula
25.08.2016 13:56:44 Piotr Parzych Edytowano artykuł Pieńkosz Wanda
25.08.2016 13:56:29 Piotr Parzych Edytowano artykuł Kowalska Marzena
24.08.2016 08:02:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
12.08.2016 21:17:20 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:16:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys nr 4 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:16:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys nr 3 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:15:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys nr 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:15:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys nr 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:14:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Zestawienie oznakowania pionowego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:14:11 Piotr Parzych Dodany załącznik BIOZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:13:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Obszar oddziaływania obiektu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:13:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis Techniczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:13:21 Piotr Parzych Dodany załącznik izba projektanta do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:13:06 Piotr Parzych Dodany załącznik UPRAWNIENIA PROJEKTANTA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:12:50 Piotr Parzych Dodany załącznik oświadzcenia projektanta do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:12:35 Piotr Parzych Dodany załącznik zawartość opracowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:12:21 Piotr Parzych Dodany załącznik str.tytułowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:11:48 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:10:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
12.08.2016 21:09:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
04.08.2016 11:19:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykluczeniu/odrzuceniu do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
04.08.2016 11:19:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
04.08.2016 11:18:52 Piotr Parzych Usunięto artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykluczeniu/odrzuceniu z kategorii Rozstrzygnięcia
04.08.2016 11:18:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
04.08.2016 11:17:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykluczeniu/odrzuceniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
02.08.2016 13:06:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty/wykluczeniu/odrzuceniu do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
02.08.2016 13:05:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU
02.08.2016 13:04:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty/wykluczeniu/odrzuceniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
29.07.2016 21:27:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
29.07.2016 21:26:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
29.07.2016 21:25:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.07.2016 15:18:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
28.07.2016 15:17:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
28.07.2016 15:15:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
28.07.2016 13:50:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.07.2016 13:49:20 Piotr Parzych Usunięty załącznik Protokół z otwarcia ofert z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
28.07.2016 13:48:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
18.07.2016 13:45:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
18.07.2016 13:41:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
18.07.2016 13:39:57 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
18.07.2016 13:39:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
18.07.2016 11:07:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
18.07.2016 11:07:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
18.07.2016 11:05:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE I DOSTAWĘ PRZEZROCZYSTYCH URN WYBORCZYCH DLA GMINY LELIS
15.07.2016 15:27:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.07.2016 15:26:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.07.2016 15:26:00 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ - str. tyt. do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA