<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
05.07.2017 11:33:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2016 do artykułu Gontarzewska Halina
05.07.2017 11:30:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2016 do artykułu Iwona Nasiadka
04.07.2017 16:49:27 Piotr Parzych Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
04.07.2017 16:48:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do artykułu WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
04.07.2017 16:48:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
04.07.2017 16:46:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
04.07.2017 16:45:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
04.07.2017 16:42:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości do artykułu WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ORZEKAJĄCEJ O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI
04.07.2017 16:41:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ORZEKAJĄCEJ O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI
04.07.2017 16:39:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości do artykułu WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
04.07.2017 16:39:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
04.07.2017 16:36:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie podziału nieruchomości do artykułu WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
04.07.2017 16:36:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
04.07.2017 16:32:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości do artykułu WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
04.07.2017 16:32:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
04.07.2017 16:30:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o ustalenie numeru porządkowego do artykułu WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
04.07.2017 16:29:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
04.07.2017 16:28:06 Piotr Parzych Usunięto artykuł WNIOSEK DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LELIS z kategorii Planowanie przestrzenne
04.07.2017 16:28:04 Piotr Parzych Usunięto artykuł WNIOSEK O UZNANIE ZA WSPÓLNOTĘ GRUNTOWA z kategorii Planowanie przestrzenne
04.07.2017 16:28:01 Piotr Parzych Usunięto artykuł WNIOSEK O UDZIAŁY - WSPÓLNOTA GRUNTOWA z kategorii Planowanie przestrzenne
04.07.2017 16:21:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia do artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI I/LUB PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
04.07.2017 16:19:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI I/LUB PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
04.07.2017 16:06:37 Piotr Parzych Edytowano artykuł E-URZĄD
04.07.2017 14:40:43 Piotr Parzych Edytowano artykuł E-URZĄD
04.07.2017 13:47:22 Piotr Parzych Edytowano artykuł E-URZĄD
04.07.2017 13:44:50 Piotr Parzych Edytowano artykuł E-URZĄD
04.07.2017 13:43:14 Piotr Parzych Edytowano artykuł E-URZĄD
04.07.2017 13:41:16 Piotr Parzych Edytowano artykuł E-URZĄD
04.07.2017 13:35:00 Piotr Parzych Usunięto artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej z kategorii Elektroniczna Skrzynka Podawcza
04.07.2017 13:34:57 Piotr Parzych Usunięto artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Lelis z kategorii Elektroniczna Skrzynka Podawcza
04.07.2017 13:34:14 Piotr Parzych Edytowano artykuł E-URZĄD
04.07.2017 13:27:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł E-URZĄD
03.07.2017 11:32:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2016 do artykułu Prusik Stefan
03.07.2017 11:30:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2016 do artykułu Jan Mrozek
03.07.2017 11:28:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2016 do artykułu Bartosz Podolak
30.06.2017 12:40:16 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW do artykułu
30.06.2017 12:40:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
30.06.2017 12:39:14 Piotr Parzych Usunięto artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW z kategorii Wycinka drzew
30.06.2017 11:14:28 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu OBWIESZCZENIE
30.06.2017 11:14:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
29.06.2017 13:49:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.06.2017 10:00:55 Piotr Parzych Edytowano artykuł INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
29.06.2017 09:39:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
29.06.2017 09:31:00 Piotr Parzych Edytowano artykuł POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
29.06.2017 09:24:55 Piotr Parzych Edytowano artykuł WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
29.06.2017 08:41:47 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE
29.06.2017 08:41:14 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE
29.06.2017 08:40:15 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
28.06.2017 14:57:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do artykułu ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
28.06.2017 14:56:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO