<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
19.07.2017 14:16:35 Piotr Parzych Dodany załącznik 3. Obliczenia_1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:14:30 Piotr Parzych Dodany załącznik 2. pogladowa ark.22-24 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:14:20 Piotr Parzych Dodany załącznik 1. PB Opis techniczny-tom II do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:14:05 Piotr Parzych Dodany załącznik 1. PB Opis techniczny-tom I do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:10:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót - Sieć wod-kan do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:09:53 Piotr Parzych Dodany załącznik SST Sieć wod-kan do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:07:29 Piotr Parzych Dodany załącznik 3 PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 14:03:06 Piotr Parzych Dodany załącznik 2 PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:59:06 Piotr Parzych Dodany załącznik 1_cd PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:55:18 Piotr Parzych Dodany załącznik 1 PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:47:40 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA - ZAŁĄCZNIKI_2 (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:45:49 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA - ZAŁĄCZNIKI_1 (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:30:28 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:29:31 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:29:19 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:26:50 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B.ELEKTRYCZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:04:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR - OCZYSZCZALNIA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 13:03:38 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - OCZYSZCZALNIA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 12:49:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 12:48:53 Piotr Parzych Usunięty załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 12:48:17 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 12:47:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 10:54:18 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
19.07.2017 10:39:51 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:39:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:37:09 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:36:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU
19.07.2017 10:35:53 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.07.2017 12:18:31 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK CEIDG - 1_w1.8.3_2017-04-13-2 do artykułu WNIOSEK - CEIDG
18.07.2017 12:17:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK - CEIDG
18.07.2017 11:59:26 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:59:11 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:59:03 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:58:57 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:58:50 Piotr Parzych Usunięty załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:44:30 Piotr Parzych Edytowano artykuł
18.07.2017 11:39:42 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:39:23 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:39:12 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:38:56 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:37:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:30:00 Piotr Parzych Edytowano artykuł WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:29:46 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:29:35 Piotr Parzych Edytowano artykuł WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:29:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:22:40 Piotr Parzych Edytowano artykuł WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:21:06 Piotr Parzych Edytowano artykuł WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:20:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:20:44 Piotr Parzych Edytowano artykuł WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18.07.2017 11:19:24 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ