<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Data Redaktor Zmiana
05.06.2017 14:43:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Wymagania dot. materiału roślinnego do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BAZY EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELIS W GMINIE LELIS.
05.06.2017 14:42:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Generalne wymagania techniczne do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BAZY EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELIS W GMINIE LELIS.
05.06.2017 14:34:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis urządzeń edukacyjnych z wykazem krzewów do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BAZY EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELIS W GMINIE LELIS.
05.06.2017 14:33:19 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BAZY EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELIS W GMINIE LELIS.
05.06.2017 14:32:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BAZY EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELIS W GMINIE LELIS.
02.06.2017 09:15:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
02.06.2017 09:15:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
02.06.2017 09:14:49 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
02.06.2017 09:14:23 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
02.06.2017 09:13:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
01.06.2017 18:36:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – do spraw drogownictwa. do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
01.06.2017 18:35:14 Piotr Parzych Usunięty załącznik Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – do spraw drogownictwa. z artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
01.06.2017 18:35:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – do spraw drogownictwa. do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
01.06.2017 18:34:18 Piotr Parzych Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
01.06.2017 18:33:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
19.05.2017 11:59:39 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH do artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
19.05.2017 11:59:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
19.05.2017 11:54:28 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH do artykułu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
19.05.2017 11:54:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
19.05.2017 11:53:54 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O LASACH do artykułu INFORMACJA O LASACH
19.05.2017 11:53:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O LASACH
19.05.2017 11:53:25 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O GRUNTACH do artykułu INFORMACJA O GRUNTACH
19.05.2017 11:53:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O GRUNTACH
19.05.2017 11:52:47 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY do artykułu DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
19.05.2017 11:52:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
19.05.2017 11:52:12 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH do artykułu DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
19.05.2017 11:52:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
19.05.2017 11:51:42 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI do artykułu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
19.05.2017 11:51:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
19.05.2017 11:51:04 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY do artykułu DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
19.05.2017 11:50:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
19.05.2017 10:36:12 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW do artykułu
19.05.2017 10:36:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
19.05.2017 10:33:39 Piotr Parzych Dodany załącznik OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST do artykułu OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
19.05.2017 10:33:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
19.05.2017 10:32:50 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST do artykułu INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
19.05.2017 10:32:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
19.05.2017 10:23:44 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O UDZIAŁY - WSPÓLNOTA GRUNTOWA do artykułu
19.05.2017 10:23:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
19.05.2017 10:20:03 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O UZNANIE ZA WSPÓLNOTĘ GRUNTOWA do artykułu
19.05.2017 10:19:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
19.05.2017 10:14:45 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LELIS do artykułu
19.05.2017 10:14:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
19.05.2017 10:09:22 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI do artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĄTAMI
19.05.2017 10:09:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĄTAMI
19.05.2017 10:06:33 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT do artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
19.05.2017 10:06:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
19.05.2017 10:05:11 Piotr Parzych Dodany załącznik WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
19.05.2017 10:04:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
19.05.2017 10:02:15 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA do artykułu WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI