<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Data Redaktor Zmiana
23.01.2018 16:23:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/219/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.
23.01.2018 15:37:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 4 do uchwały NR XXXII/218/2018 do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/218/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.
23.01.2018 15:36:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 3 do uchwały NR XXXII/218/2018 do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/218/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.
23.01.2018 15:36:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXII/218/2018 do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/218/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.
23.01.2018 15:35:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do uchwały NR XXXII/218/2018 do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/218/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.
23.01.2018 15:35:20 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXII/218/2018 do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/218/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.
23.01.2018 15:35:06 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXXII/218/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.
23.01.2018 15:34:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/218/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.
23.01.2018 15:34:19 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXII/217/2018 do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/217/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.
23.01.2018 15:33:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/217/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.
23.01.2018 15:12:31 Piotr Parzych Edytowano artykuł Plan zamówień publicznych na 2018 r.
23.01.2018 15:11:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan zamówień publicznych 2018 r. do artykułu Plan zamówień publicznych na 2018 r.
23.01.2018 15:11:41 Piotr Parzych Usunięty załącznik Plan zamówień publicznych 2018 r. z artykułu Plan zamówień publicznych na 2018 r.
23.01.2018 13:33:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.53.2018 do artykułu Uchwała Nr Os.53.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku
23.01.2018 13:32:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.53.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku
23.01.2018 13:31:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.52.2018 do artykułu Uchwała Nr Os.52.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku
23.01.2018 13:30:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.52.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku
23.01.2018 13:27:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
23.01.2018 13:24:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/216/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
23.01.2018 13:23:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
23.01.2018 13:23:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/214/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
23.01.2018 13:21:35 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXXI/212/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
23.01.2018 13:20:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXXI/212/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
23.01.2018 13:20:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
23.01.2018 13:19:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/212/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
23.01.2018 13:10:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan zamówień publicznych 2018 r. do artykułu Plan zamówień publicznych na 2018 r.
23.01.2018 13:09:58 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Plan zamówień publicznych na 2018 r.
18.01.2018 11:49:42 Piotr Parzych Edytowano artykuł JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
18.01.2018 10:03:47 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/216/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/216/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 10:03:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/216/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 10:02:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów/wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 10:01:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 10:00:57 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 R. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 10:00:13 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:59:51 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:59:31 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:59:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:55:52 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/214/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/214/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:54:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/214/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:52:45 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2018 do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:52:22 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:51:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:51:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:51:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:50:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 R. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:50:18 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018 - ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:50:09 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA 2018 R. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:49:34 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018 – ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:49:10 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2018 R. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:48:41 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.