<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
23.08.2017 21:55:06 Piotr Parzych Dodany załącznik CD PB przepust 08.2017 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
23.08.2017 21:53:47 Piotr Parzych Dodany załącznik CD- SOR do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
23.08.2017 21:52:41 Piotr Parzych Dodany załącznik SST do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
23.08.2017 21:51:22 Piotr Parzych Dodany załącznik chrusty dr PRD 170125 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
23.08.2017 21:51:07 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ Przebudowa dr. gminnej Łęg Przedmiejski kol Chrusty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
23.08.2017 21:45:37 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
23.08.2017 21:44:05 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
23.08.2017 21:43:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
23.08.2017 21:23:17 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
23.08.2017 21:22:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
23.08.2017 21:15:39 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
23.08.2017 21:15:02 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
23.08.2017 21:13:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
16.08.2017 10:31:31 Piotr Parzych Dodany załącznik 16. MAPY zakres zadania siec kan. z przyl do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:30:54 Piotr Parzych Dodany załącznik 15. MAPY zakres zadania siec wod. z przyl do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:29:58 Piotr Parzych Dodany załącznik 14. BIOZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:29:41 Piotr Parzych Dodany załącznik 13. Rys. zabezpieczenie pkt .geodezyjnego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:29:18 Piotr Parzych Dodany załącznik 12. Rys zabezpieczenie kabla do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:28:50 Piotr Parzych Dodany załącznik 11. Rys. przejscie pod drogą do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:28:34 Piotr Parzych Dodany załącznik 10. Rys. przejscie rowem do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:28:15 Piotr Parzych Dodany załącznik 9. Rys. studnia wodomierzowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:26:50 Piotr Parzych Dodany załącznik 8. Wymogi zasilania dla pompowni v2.2.N48 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:26:22 Piotr Parzych Dodany załącznik 7. Schemat zasilanie UZT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:24:03 Piotr Parzych Dodany załącznik 6. Rys. Zbiornik UZT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:23:15 Piotr Parzych Dodany załącznik 5. Rys. przydomowa przepompownia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:22:30 Piotr Parzych Dodany załącznik 4. Przydomowa przepompownia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:21:23 Piotr Parzych Dodany załącznik 3. Obliczenia_2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:18:45 Piotr Parzych Dodany załącznik 3. Obliczenia_1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:16:07 Piotr Parzych Dodany załącznik 2. pogladowa ark.22-24 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:15:41 Piotr Parzych Dodany załącznik 1. PB Opis techniczny-tom II do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:15:17 Piotr Parzych Dodany załącznik 1. PB Opis techniczny-tom I do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:15:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót - Sieć wod-kan do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:14:07 Piotr Parzych Dodany załącznik SST Sieć wod-kan do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:13:56 Piotr Parzych Dodany załącznik 3 PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:13:19 Piotr Parzych Dodany załącznik 2 PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:07:38 Piotr Parzych Dodany załącznik 1_cd PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 10:00:43 Piotr Parzych Dodany załącznik 1 PROJEKT B.KONSTR-BUD do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:57:41 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA - ZAŁĄCZNIKI_2 (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:55:04 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA - ZAŁĄCZNIKI_1 (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:51:34 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:49:47 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:49:15 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:48:36 Piotr Parzych Dodany załącznik OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B.ELEKTRYCZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:47:13 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR - OCZYSZCZALNIA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:45:39 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - OCZYSZCZALNIA (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:44:28 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ - Oczyszczalnia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:43:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie o zamowieniu 16.08.2017 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
16.08.2017 09:43:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
14.08.2017 11:02:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Rzut parteru -zalącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
14.08.2017 11:02:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO