<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
06.11.2018 11:32:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz osób do prowadzenia warsztatów do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 11:32:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Prawa autorskie do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 11:31:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 11:31:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Kalkulacja uproszczoma do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 11:31:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 11:30:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis warsztatów merytorycznych do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 11:30:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Generalne wymagania techniczne dla urządzeń edukacji ekologicznej do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 11:30:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis urządzeń edukacji ekologicznej do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 11:28:33 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 11:27:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
05.11.2018 09:27:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Otwarcie ofert IZP.271.12.2018 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.11.2018 20:15:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
02.11.2018 20:03:47 Piotr Parzych Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
02.11.2018 20:00:54 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
02.11.2018 20:00:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
30.10.2018 16:29:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert IZP.271.11.2018 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
25.10.2018 15:28:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
25.10.2018 15:28:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
25.10.2018 15:28:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe _Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Gąski_ do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
25.10.2018 15:27:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
25.10.2018 15:26:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
25.10.2018 15:25:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
25.10.2018 15:25:36 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
25.10.2018 15:24:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
24.10.2018 15:07:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjasnienie SIWZ IZP.271.12.2018 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
23.10.2018 13:39:57 Piotr Parzych Edytowano artykuł INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
23.10.2018 13:38:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
21.10.2018 21:33:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/275/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 października 2018 r. do artykułu UCHWAŁA NR XLII/275/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
21.10.2018 21:32:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/275/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 października 2018 r. do artykułu UCHWAŁA NR XLII/275/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
21.10.2018 21:32:06 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XLII/275/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r. do artykułu UCHWAŁA NR XLII/275/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
21.10.2018 21:31:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/275/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
21.10.2018 21:23:43 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XLII/274/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r. do artykułu UCHWAŁA NR XLII/274/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
21.10.2018 21:19:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/274/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 16:41:08 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XLII/273/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XLII/273/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 16:40:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XLII/273/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 16:39:10 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 R. do artykułu UCHWAŁA Nr XLII/272/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 16:38:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 do artykułu UCHWAŁA Nr XLII/272/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 16:38:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XLII/272/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 16:38:12 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu UCHWAŁA Nr XLII/272/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 16:37:52 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu UCHWAŁA Nr XLII/272/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 15:43:28 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XLII/272/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XLII/272/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 15:43:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XLII/272/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 15:40:51 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XLII/271/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XLII/271/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 15:38:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XLII/271/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 12 października 2018 r.
19.10.2018 15:36:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr XLI/270/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. - REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE LELIS do artykułu UCHWAŁA Nr XLI/270/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2018 r.
19.10.2018 15:35:44 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XLI/270/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2018 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XLI/270/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2018 r.
19.10.2018 15:31:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XLI/270/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2018 r.
19.10.2018 15:30:08 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XLI/269/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2018 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XLI/269/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2018 r.
19.10.2018 15:29:23 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XLI/269/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2018 r.
19.10.2018 15:28:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. - STATUT GMINY LELIS do artykułu UCHWAŁA Nr XLI/268/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2018 r.