<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
20.02.2018 13:52:51 Piotr Parzych Dodany załącznik LISTA KANDYDATÓW do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
19.02.2018 14:49:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAŚWIADCZENIE DLA WŁADZ KOŚCIELNYCH STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
19.02.2018 14:42:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAŚWIADCZENIE O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ
19.02.2018 14:35:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o zmiane imienia nazwiska do artykułu ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
19.02.2018 14:34:41 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAŚWIADCZENIE O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY
19.02.2018 14:34:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAŚWIADCZENIE O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY
19.02.2018 14:31:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
19.02.2018 14:19:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU
19.02.2018 14:15:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK W SPRAWIE WPISANIA DO KSIĄG STANU CYWILNEGO TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
19.02.2018 14:13:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WNIOSEK W SPRAWIE ODTWORZENIA AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO W KRAJU
19.02.2018 14:02:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM
19.02.2018 13:58:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA
19.02.2018 13:51:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO. SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA
19.02.2018 13:30:57 Piotr Parzych Edytowano artykuł ODPIS SKRÓCONY LUB ZUPEŁNY AKTU: URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA LUB ZGONU
19.02.2018 13:30:36 Piotr Parzych Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
19.02.2018 13:27:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek - ODPIS SKRÓCONY LUB ZUPEŁNY AKTU: URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA LUB ZGONU do artykułu ODPIS SKRÓCONY LUB ZUPEŁNY AKTU: URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA LUB ZGONU
19.02.2018 13:26:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ODPIS SKRÓCONY LUB ZUPEŁNY AKTU: URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA LUB ZGONU
19.02.2018 10:46:03 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA
19.02.2018 10:45:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
19.02.2018 10:36:52 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 lutego 2018 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 lutego 2018 r.
19.02.2018 10:36:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 lutego 2018 r.
19.02.2018 10:26:39 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 lutego 2018 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 lutego 2018 r.
19.02.2018 10:26:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 lutego 2018 r.
16.02.2018 08:24:24 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 15 lutego 2018 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 15 lutego 2018 r.
16.02.2018 08:24:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 15 lutego 2018 r.
15.02.2018 15:11:49 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 15 lutego 2018 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 15 lutego 2018 r.
15.02.2018 15:10:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 15 lutego 2018 r.
14.02.2018 15:37:58 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
14.02.2018 08:37:12 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
14.02.2018 08:35:51 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
14.02.2018 08:35:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
14.02.2018 08:30:36 Piotr Parzych Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
14.02.2018 08:28:26 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO do artykułu OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
14.02.2018 08:28:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
12.02.2018 12:42:01 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO do artykułu OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
12.02.2018 12:41:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
12.02.2018 12:37:12 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA do artykułu OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA
12.02.2018 12:36:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA
09.02.2018 12:22:55 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
09.02.2018 09:05:49 Piotr Parzych Dodany załącznik LISTA KANDYDATÓW do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
06.02.2018 13:54:49 Piotr Parzych Dodany załącznik NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
06.02.2018 13:53:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
05.02.2018 14:37:21 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO do artykułu OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
05.02.2018 14:37:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
05.02.2018 13:26:17 Piotr Parzych Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
05.02.2018 13:25:18 Piotr Parzych Dodany załącznik OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO do artykułu OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
05.02.2018 13:24:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
30.01.2018 13:33:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt Budowlano - Wykonawczy (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
30.01.2018 13:28:18 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
30.01.2018 13:27:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane